ENG

Zapowiedzi programowe 2019

Zapowiedzi programowe 2019

 

Wystawy w siedzibie CRP

 

12.01 – 10.03. 2019

Muzeum Rzeźby Współczesnej

Wystawa „Tu czy tam. Współczesna ilustracja polska dla dzieci”. Czy sztuka współczesna może zachwycić małe dziecko? Czy sztuką i w sztukę można się bawić? Chociaż sztuka współczesna może wydawać się trudna i onieśmielająca zespół edukacyjny postara się zmienić opinię młodych widzów za pomocą interaktywnej wystawy. Współpraca z Muzeum Stalowa Wola. Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Kuratorka: Ewa Solarz

Koordynator CRP: Anna Podsiadły, Henryk Gac

 

12.01 – 10.03. 2019

Oranżeria

Wystawa indywidualna Tomasza Matuszaka - artysty łódzkiego środowiska, pedagoga tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W ramach wystawy powstanie projekt instalacji artystycznych przygotowywany specjalnie dla CRP do przestrzeni Galerii Oranżeria.

Wystawa trwa od 12 stycznia do 10 marca 2019.

Kurator: Leszek Golec

 

12.01 – 10.03. 2019

Kaplica

Wystawa ceramiki Krzysztofa Rozpondka, profesora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Kurator: Bogusław Dobrowolski

 

30.03. – 19. 05. 2019

Muzeum Rzeźby Współczesnej

Wystawa Katarzyny Józefowicz ważnej artystki gdańskiej sceny artystycznej – od kilku lat Dziekana Wydziału Rzeźby na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.  Zostaną zaprezentowane projekty przygotowane specjalnie dla CRP. Wystawa jest efektem współpracy z Centrum Sztuki „Łaźnia” w Gdańsku. CRP w 2018r. współfinansowało katalog.

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska,

Koordynator CRP: Anna Podsiadły

 

30.03. – 19. 05. 2019

Oranżeria

Wystawa artystów związanych ze środowiskiem krakowskim - Zbigniewa Sałaja, oraz Bogusława Bachorczyka.           

Zbigniew Sałaj - profesor na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarskim environment, rysunkiem, obiektami z papieru, instalacją, sztuką ziemi oraz wideo. Mieszka i pracuje w Krakowie. Artyście bliskie są strategie recyklingowe, fascynuje go świat gotowych przedmiotów codziennego użytku, prowokujący do kolejnych eksperymentów twórczych. Jest zapalonym kolekcjonerem, gromadzący przez lata różne rzeczy, w oczekiwaniu na właściwy moment, by je wykorzystać: skleić, odkształcić, sprasować, pociąć i w rezultacie nadać im nowy sens i znaczenie.

Bogusław Bachorczyk studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie pracuje. Jego twórczość dotyczy post-batalistyki, właściwości i mechanizmów pamięci oraz problematyki współczesnych definicji męskości. Tworzy na styku różnych mediów: malarstwa, rzeźby i fotografii. W swojej pracy często używa typowo rzemieślniczych technik. Ważnym jego dziełem jest mieszcząca się w Krakowie pracownia, która jest nieustannie przekształcaną przestrzenią twórczych poszukiwań.

Kuratorka: Weronika Elertowska

 

30.03. – 19. 05. 2019

Kaplica, Pałac Józefa Brandta

Wystawa „Bestiarium”

Bestiarium to iluminowana księga zawierająca przedstawienia zwierząt prawdziwych i fantastycznych, którym towarzyszą komentarze o charakterze dydaktycznym. Nasze Bestiarium to pokaz prac współczesnych artystów, w których pojawiają się motywy zwierzęce w formie metafor odnoszących się do ludzkich cech, sytuacji i emocji.
Próba opisu „naszego” świata poprzez symboliczne odniesienie się do świata fauny ma niezwykle długą tradycję sięgającą pierwotnych obrzędów religijnych i pierwszych kosmogonii. Zwierzęta bowiem to istoty biologicznie nam najbliższe, a jednocześnie wystarczająco odległe, by móc przenosić na nie to,  co w nas samych niezrozumiałe i niepokojące, rzadziej piękne i fascynujące.

Wystawa oprócz Galerii Kaplica będzie też pokazywana we wnętrzach pałacu Józefa Brandta.

Kuratorki: Anna Ciabach, Marta Wróblewska

Koordynator: Leszek Golec

 

 

13.07. – 6.10. 2019

Muzeum Rzeźby Współczesnej, Oranżeria, Kaplica, Pałac Józefa Brandta, Park Rzeźby

Magdalena Abakanowicz

 

26 .10. 2019 – 6.01. 2020

Muzeum Rzeźby Współczesnej

Wystawa retrospektywna Macieja Szańkowskiego, nestora polskiej neo-awangardy, jednego z najważniejszych żyjących twórców ostatniego półwiecza. Jest twórcą zarówno dzieł kameralnych jak i monumentalnych, autorem pomników i drobnych form medalierskich. Wykorzystuje własne techniki z pogranicza mediów oraz tworzy rzeźby w powiązaniu z architekturą i krajobrazem. Ukończył zakopiańską Szkołę Kenara i studia pod kierunkiem Jerzego Jarnuszkiewicza na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył w licznych konkursach rzeźbiarskich, których wynikiem były realizacje prac o charakterze monumentalnym: w Norymberdze, Bochum, Mariborze, Berlinie, Hachioji, Elblągu, Sandomierzu, Warszawie. W 2002 roku w Bletchley Park pod Londynem powstała rzeźba jego autorstwa upamiętniająca złamanie szyfru Enigmy.

Twórczość Macieja Szańkowskiego plasuje się na styku tradycji konstruktywistycznej, abstrakcjonizmu geometrycznego i konceptualizmu. Wystawa będzie okazją zarówno do podsumowania ostatnich dwudziestu lat twórczości artysty jak i wydania monografii Macieja Szańkowskiego przygotowywanej przez ostatnie 2 lata przez kuratorkę.

Kuratorka: Anna Maria Leśniewska

Koordynator CRP: Jarosław Pajek

 

26 .10. 2019 – 6.01. 2020

Oranżeria i Park Rzeźby

Wystawa Marleny Kudlickiej, rzeźby, obiekty i instalacje. Konstruktywistyczna sztuka Marleny Kudlickiej rozgrywa się na kilku intertekstualnych polach: języka i jego typograficznego obrazu; rysunku technicznego i humanistycznej spekulacji, mechanicznie reprodukowanej koncepcji i doświadczalnie korygowanej formy. Metalowe rzeźby artystki powstają w ślusarskim warsztacie, który jest miejscem mentalnego i fizycznego rozwijania kształtów. Autorka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, od kilku lat mieszka i pracuje w Berlinie. Jest jedną z polskich artystek, których kariera rozwija się niezwykle dynamicznie. Przewidziana jest produkcja pracy do orońskiego Parku Rzeźby.

Kuratorka: Dorota Monkiewicz

 

26 .10. 2019 – 6.01. 2020

Kaplica, Pałac Józefa Brandta

Wspólnie z galerią AV17 w Wilnie w galeriach CRP odbędzie się wystawa dwójki litewskich artystów: Jonasa Aničasa i Taurasa Kensminasa. Artyści  koncentrują swoją twórczość na działaniach rzeźbiarskich oraz instalacji. W trakcie trwania wystawy przewidywane są również działania performatywne przybliżające odbiorcom twórczość litewskich artystów młodego pokolenia. W ramach współpracy pomiędzy partnerami projektu, Centrum Rzeźby Polskiej oferuje twórcom biorącym udział w wystawie możliwość pobytu studyjnego oraz pełne wsparcie techniczne potrzebne do produkcji nowych prac.

Jonas Aničas jest litewskim rzeźbiarzem młodego pokolenia łączącym w swoich instalacjach obiekty rzeźbiarskie i fotografię. Twórczość artysty jest oparta o działania mające charakter konceptualny, wielowarstwowy i otwarty na interpretację; przybliża widzom łamigłówkę opartą na kodach, symbolach i angażuje ich w rozwiązywanie. W swoich pracach Aničas stara się utrwalać i nadawać nowy sens obiektom i środowisku w zbiorowej pamięci ludzi, zamiast go zachowywać.

Tauras Kensminas jest artystą młodego pokolenia, pracującym w obszarze rzeźby i instalacji. Rzeźba jest dla niego niewerbalnym sposobem opowiadania złożonej i wielowarstwowej historii. Treść prac jest odbiciem sytuacji, wewnętrznych doświadczeń oraz skutków kontekstów społecznych i kulturowych. Instalacje Kensminasa złożone z elementów, takich jak puzzle, pobudzają wyobraźnię, nie narzucając jednej właściwej interpretacji dzieła sztuki. Najnowsze prace rzeźbiarza są interdyscyplinarne: instalacje uzupełnia tekst i dźwięk - krótkie narracje nagrane w formacie audio, balansują między fikcją a opowieścią o rzeczywistych wydarzeniach.

Kuratorka: Weronika Elertowska

 

Wystawy poza siedzibą CRP

 

15.01 – 17.02. 2019

Galeria BWA Bielsko Biała

 Kunszt IV Kolekcja orońska: wystawa z kolekcji CRP.     
Cykl „Kunszt”, prezentowany był w Muzeum Narodowym w Rydze na Łotwie, w Galerii Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (w ramach międzynarodowego Kongresu Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT)  i w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. Obecnie projekt realizowany jest w  Galeria BWA Bielsko Biała. Jest  to kolejny pokaz prac z orońskich zbiorów, promujący kolekcję Centrum oraz artystów współpracujących z CRP

Kuratorki: Eulalia Domanowska i Agata Smalcerz, dyrektor Galerii BWA Bielsko Biała

 

19.02–31.07.2019

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

KOLEKCJE. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Wystawa przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie na bazie kolekcji obu instytucji prezentuje dzieła wybitnych, kanonicznych artystów oraz znaczących twórców młodej i średniej generacji, poruszających się w obrębie różnorodnych tendencji i nurtów artystycznych. Pokaz stanowi reprezentatywny zbiór polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku oraz początku naszego stulecia. Artyści: Sylwester Ambroziak, Janina Barcicka, Andrzej Bednarczyk, Krzysztof M. Bednarski, Jan Berdyszak, Tomasz Ciecierski, Jan Cykowski, Tomasz Domański, Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Jerzy Fober, Ryszard Grzyb, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski/Kocur, Piotr Kurka, Paweł Kowalewski, Grzegorz Kowalski, Alicja Kwade, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Urszula Pieregończuk, Marta Pszonak, Adolf Ryszka, Marek Sobczyk, Maciej Szańkowski, Tomasz Tatarczyk, Magdalena Więcek-Wnuk, Ryszard Woźniak, Krzysztof Zarębski, Jacek Ziemiński, Andrzej Zwierzchowski, Sofie Żezmer

 
05.04. - 05.05.2019

Oliwski Ratusz Kultury. Galerii Sztuki Nowy Warzywniak/01, Gdańsk Oliwa

HOMINEM QUERO. Z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Prezentowana w galerii Oliwskiego Ratusza Kultury wystawa prac ze zbiorów orońskich, zatytułowana „HOMINEM QUAERO”, opiera się na wyborze rzeźb związanych z szeroko pojmowaną figuracją, rozumianą jako niewyczerpane źródło inspiracji, charakteryzujące się pewną ponadczasowością. Eksponowane prace ukazują przemiany stylistyczne i formalne zachodzące w rzeźbie polskiej od lat 20. do współczesności. „Poszukując człowieka”, artyści w swojej twórczości podążali różnymi drogami. Formy rzeźbiarskie stają się jednocześnie obrazem refleksji twórcy, który prowadzi dialog z rzeczywistością,  komentując ją na swój własny, niepowtarzalny sposób. Artyści podejmują próbę odpowiedzi na wiele pytań związanych z egzystencją człowieka w całej jej złożoności. Na wystawie mamy przykłady przedstawień klasycznych, neoekspresjonistycznych, aż po formy abstrakcyjne. W galerii Oliwskiego Ratusza Kultury eksponowane są prace wielu wybitnych polskich rzeźbiarzy, między innymi: Katarzyny Kobro, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewicza, Andrzeja Pawłowskiego, Antoniego Rząsy, Józefa Łukomskiego, Adama Prockiego, Bronisława Chromego, Jana Kucza, Gustawa Zemły, Stanisława Kulona.

Kurator: Jarosław Pajek

Współpraca: Andrzej Stelmasiewicz

 

10.04 – 30.06.2019

Muzeum Sztuk Dekoracyjnych i Designu, Łotewskie Muzeum Narodowe w Rydze

W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz 

Magdalena Abakanowicz była jedną z najbardziej znanych w świecie polskich artystek (1930–2017). Zajmowała się tkaniną i rzeźbą, które w jej ujęciu znacznie przekraczały konwencjonalne ramy dyscypliny. Wystawa w Rydze pokaże jej wielowątkową twórczość. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie piętnaście dzieł: abakanów, rzeźb i rzeźbiarskich serii wypożyczonych z różnych polskich kolekcji: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Galerii Starmach w Krakowie, Galerii Studio w Warszawie oraz pracowni artystki.

Abakanowicz intrygowała faktura materii; abakany, wykonane z barwionego, sizalowego włókna, zachwycają zwielokrotnioną organicznością. Podwieszane na wystawach do sufitu, tworzą barwny gąszcz. Podobnie zaprezentowane zostaną w monumentalnej przestrzeni Muzeum Sztuk Dekoracyjnych i Designu w Rydze, którego sakralne wnętrze dawnego romańskiego kościoła będzie doskonałym kontekstem dla dzieł Abakanowicz. Najbardziej znanym abakanom towarzyszyć będą rzeźby wykonane przez nią z jutowego płótna utwardzanego żywicą. Wystawa pokaże, jak duże znaczenie miała dla artystki figura ludzka. Ekspozycję uzupełnią portrety artystki autorstwa Jarosława Pijarowskiego i Krzysztofa Gierałtowskiego. W ramach pokazu zaprezentowane zostaną dwa filmy: pierwszy – zrealizowany przez Telewizję Polską, poświęcony Magdalenie Abakanowicz, drugi zaś, zatytułowany Kontekst oroński, specjalnie przygotowany na tę wystawę przez Różę Fabjanowską i Sławomira Malcharka. Wystawie towarzyszy katalog z tekstami Inese Baranovskiej, Andy Rottenberg, Margi Paz, Eulalii Domanowskiej i Irēny Bužinskiej.

Projektowi będzie towarzyszyła konferencja, która odbędzie się 9 kwietnia, w godzinach 12.00 – 17.00 w Muzeum Bourse w Rydze z udziałem. Dyrektorki Muzeum Sztuk Dekoracyjnych i Designu w Rydze, Inese Baranovskiej, dyrektorki Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Eulaliia Domanowskiej  oraz Marty Kowalewskiej-Piwowarczyk, Milady Ślizińskiej i Andy Rottenberg.

Partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, Ambasada Polska w Rydze, Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

Kuratorki: Eulalia Domanowska, Irēna Bužinska

Współpraca: Henryk Gac

 

6.09 – 20.10. 2019 (termin do potwierdzenia)

Galeria BWA Gorzów Wlk.

Wystawa kolekcji CRP z Orońska

Kurator: Leszek Golec,

współpraca: Anna Podsiadły, Henryk Gac,

 

Wydarzenia w Orońsku

 

28.04.2019 (niedziela)

godz. 12.00 – 18.00 

Dzień Ziemi w Orońsku

Plenerowa impreza tematyczna dla miłośników przyrody, dzieci i dorosłych, którzy poprzez działania artystyczne  pragną uczcić Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wydarzenie współorganizują partnerskie instytucje kultury, artyści i aktywiści z całej Polski. Tegoroczna edycja będzie obfitować w liczne atrakcje: grę terenową, spektakl teatralny, happening, spotkania z artystami, warsztaty plastyczne.

 

18.05.2019 (sobota)

godz. 12.00 – 20.00

Noc Muzeów w Biały Dzień

Podczas Nocy Muzeów zapraszamy wszystkich do zwiedzania najnowszych ekspozycji, na koncert i kawę w pięknym orońskim parku. W bogatym programie tegorocznej imprezy znajdziemy performance, oprowadzania kuratorskie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych. Stałym punktem programu Nocy Muzeów w CRP stały się otwarte pracownie, w których zwiedzający zobaczą, jak działa min. pracownia konserwatorska, giserska, ceramiczna oraz kuźnia.

 

21-23.06.2019

I Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w przestrzeni. Polska muzyka w muzyce świata”

to projekt na który składają się koncerty, pokazy filmów, spotkania z polskimi muzykami, spektakl teatralny oraz warsztaty muzyczne. Program koncertów obejmuje utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Aleksandra Tansmanna i innych. Obok uznanych polskich artystów wystąpią młodzi pianiści, którzy przygotowują się do Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w 2020 roku. Anna Seniuk wraz z kwartetem” Polonika” przedstawi spektakl „Noc w Teatrze Wielkim” (poemat S. Balińskiego). Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach wystąpi z  „Symfonią c-moll Dokończoną” ( tekst Jeremiego Przybory i muzyką Adama Sławińskiego). Zapraszamy wszystkich na muzyczne wydarzenie w naszej instytucji.

 

8.09.2019

Niespodziewany Początek Jesieni. Dzień Portugalski w Orońsku

17 edycja popularnego festiwalu , poświęconego kulturom świata., odbywającego się w przestrzeni parku orońskiego. Program festiwalu obejmuje koncerty muzyczne, wystawy, gry i zabawy dla dzieci,  warsztaty oraz kiermasz z produktami regionalnymi danego kraju, oraz degustacje kuchni regionalnej.

 

Koniec listopada, 2019 (data do potwierdzenia). Festiwal ceramiki w Orońsku

 

Rezydencje i warsztaty

27.03.2019 – 05.04.2019

Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2019

WILNO - GDAŃSK

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (CRP) realizuje interdyscyplinarny, międzynarodowy projekt MPWA, którego służy europejskiemu dialogowi miedzy uczelniami artystycznymi. Jego celem jest wymiana idei artystycznych i edukacyjnych oraz integracja środowisk akademickich polskich i zagranicznych. Partnerami wiosennej edycji będzie Akademia Sztuki z Wilna i Akademia Sztuk Pięknych z Gdańska. Uczestnicy zrealizują prace na temat „Bio Semantic Memory Space”. Powstałe kompozycje prezentowane będą w przestrzeni orońskiego parku po zakończeniu warsztatów. Liderami projektu ze strony uczelni będą Tomasz Sobisz i Józef Szczypka z Gdańska oraz Mindaugas Šnipas i Vytenis Burokas z Wilna. W ramach warsztatów prelekcję wygłosi m.in. Kotryna Žukauskaitė.

Koordynator: Anna Podsiadły

 

01.04. – 01.06.2019

Rezydencja: Julika Meyer

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Europejskim Domem Sztuki Górnej Bawarii – Schafhof we Freising gościmy niemiecką artystkę Julikę Meyer. Julika Mayer swoją twórczość koncentruje wokół definicji przestrzeni, ojczyzny i domu. Posługuje się interdyscyplinarnymi działaniami w przestrzeni publicznej, fotografią, wideo i grafiką.

 

18.08 -  8.09.2019

11 edycja pleneru ceramicznego Lab- oro.

Realizacje międzynarodowych warsztatów w Orońsku zakończonych wystawa i publikacją..
W ostatnich latach  wystawy Lab- Oro odbywały się w Wałbrzychu i w Rzeszowie, promując orońskie plenery. W warsztatach Lab-Oro bierze udział 5 artystów. Wystawa prac po plenerach ceramicznych ostatnich lat odbędzie się w Galerii Uniwersytetu  Artystycznego w Poznaniu.

Kurator: Bogusław Dobrowolski

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego