ENG

Kulturalni Edukatorzy

Kulturalni Edukatorzy

Mazowiecki Instytut Kultury , jako jeden z operatorów 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury od  dwóch lat tworzy projekt pt. „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”. W ramach przedsięwzięcia odbył się konkurs na współorganizację wydarzeń, dzięki któremu udało się zrealizować pomysły powstałe w orońskiej instytucji kultury, we współpracy z przedstawicielami sektora oświaty. Nasz projekt był odpowiedzią na konkretne potrzeby okolicznego ośrodka wychowaczego.  

 

Krótki opis projektu:

Kto sztuka nie błądzi. Sztuka buntu i akceptacji

Celem projektu było przybliżenie świata sztuki, rozumianej jako sposób na wyrażenia siebie oraz uświadomienie uczestniczkom, że bunt i rodząca się po nim akceptacja jest częścią człowieczeństwa, a samorealizacja jest możliwa za pomocą rozmaitych przejawów twórczości. Do udziału w programie zostało zaproszonych 20 dziewczyn z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wierzbicy, które wzięły udział w trzech rodzajach zajęć. Część teoretyczna zakłada aktywne słuchanie i dialog, a w warsztatach plastycznych rozwijane były umiejętności z rzeźby i grafiki. Program zwieńczyła realizacja zadania projektowego, czyli tworzenie muralu na szkole w Guzowie.

Czas realizacji: wrzesień – październik 2017 r.

 

Osoby realizujące:

Małgorzata Karkosz - studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku animatorka w Muzeum Fryderyka Chopina, pomysłodawczyni i realizatorka programu edukacyjnego Mała Akademia Chopinowska. Związana z działaniami w Fundacji Dom Kultury w Warszawie. Od 2016 roku edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.

Weronika Elertowska - absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - katedra fotografii oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - marketing kultury. Od 2009 współorganizatorka plenerów artystycznych koordynowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Nauczyciel podstaw fotografii i filmu oraz realizacji intermedialnych w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Od 2013 r. prezes stowarzyszenia Bliżej Kultury. Od 2017r. - edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

Więcej o projekcie:

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy/o-projekcie.html

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego