ENG

Barbara Zambrzycka-Śliwa 1950

Studia: I rok Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Gdańsk, w pracowni profesora Alfreda Wiśniewskiego, następnie krakowska Akademia Sztuk Pięknych w pracowni rzeźby profesora Mariana Koniecznego i w pracowni rysunku profesora Stanisława Hegera. Uczęszczała do pracowni malarstwa profesora Jonasza Sterna oraz pracowni rysunku profesora Adama Hoffmana. Dyplom w pracowni rzeźby profesora Mariana Koniecznego, 1974. Pracownik dydaktyczny w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Twórczość w zakresie: rzeźby kameralnej, plenerowej, rysunku i instalacji.

Jedno z samym sobą

Jedno z samym sobą

1985–1986
kamień, włosie, niesygnowana, wymiary: 30 × 30 × 30 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/219
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1985
Jedno z samym sobą

Jedno z samym sobą

1985–1986
marmur, niesygnowana, wymiary: 60 × 50 × 60 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/366
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1987
stała ekspozycja plenerowa, 1987
Labirynt świata – raj serca

Labirynt świata – raj serca

1988–1989
marmur, nie sygnowana, wymiary: 56 × 19 × 20 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/390; 391; 460; 445 (granit)
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1986, 1987, 1988
Sytuacja O

Sytuacja O

1999
marmur biała Marianna, niesygnowana, , wymiary: 103 × 215 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/ 680
dar autorki, 2001
stała ekspozycja plenerowa, 2001
Land Raster – Krechy Ziemi

Land Raster – Krechy Ziemi

1999
granit strzegomski, kostka granitowa, sygnowana, wymiary: 210 × 110 × 90 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/679
dar autorki, 2001
ekspozycja plenerowa, Biblioteka Politechniki Radomskiej
Dedykowane Pancernemu Józefa Brandta

Dedykowane Pancernemu Józefa Brandta

1999
piaskowiec, foto, plexi, wymiary: 230 × 135 × 53 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/304
stała ekspozycja plenerowa, 2001
depozyt autorki, 2001
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego