ENG

Marek Wagner 1949

Studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Łódź, 1967–1974. Dyplom na Wydziale Tkaniny Artystycznej, 1973, oraz na Wydziale Grafiki, 1974. Profesor w Pracowni Rysunku i Malarstwa (1984–2001), następnie w Pracowni Rzeźby na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych, Łódź. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą oraz w plenerach i warsztatach artystycznych. W latach 70. i 80. tworzył głównie obrazy i rysunki. W latach 90. powstały pierwsze obiekty budowane ze starych przedmiotów zatopionych w poliestrze. Autor wieloelementowych obiektów-instalacji, rzeźb, rysunków, malarstwa.

II pomnik awangardy – parking wielopoziomowy

II pomnik awangardy – parking wielopoziomowy

2010/2011
metal, plexi, niesygnowana, wymiary: 130 × 112 × 50 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/1001
dar autora, 2011
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego