ENG

Józef Sękowski 1939

Studia: Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, 1960–1966. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesor Wandy Ślędzińskiej, 1966. W roku 1995 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, łącznie piętnaście lat. W latach 2002–2005 pełnił funkcję prorektora macierzystej uczelni. Od roku 1991 do 2009 prowadził dyplomującą pracownię rzeźby. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uczestnik międzynarodowych sympozjów rzeźbiarskich we Francji i Włoszech (lata 80. i 90.). Wielokrotnie wyróżniany w konkursach rzeźbiarskich. Autor rzeźb kameralnych, monumentalnych i pomnikowych między innymi: Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu (1985).

Cynowe epitafium

Cynowe epitafium

1985
drewno, cyna metalizowana, technika własna, niesygnowana, wymiary: 50 × 110 × 85 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/199
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1986
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego