ENG

Józef Murzyn Józef Murzyn, 1960

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, 1982–1987. Dyplom w pracowni profesora Stefana Borzęckiego. Od 1986 pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni. Obecnie profesor nadzwyczajny. W latach 1996 –2001 prodziekan Wydziału Rzeźby, 2002–2008 kierownik Katedry Rzeźby. Od 2008 pełni funkcję dziekana Wydziału Rzeźby. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1986; British Council, pobyt rezydencyjny, Wielka Brytania, 1990. Laureat: Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych, Kraków, 1987; II Nagrody Regulaminowej Biennale Rzeźby Idea – Materia – Przestrzeń, 1992. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 2011. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Twórczość w zakresie rzeźby, malarstwa.

Z cyklu Katedry

Z cyklu Katedry

1996
drewno, metal, kamień, nie sygnowana, wymiary: 180 × 50 × 40 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/465
depozyt autora, 2012
Z cyklu Pejzaże – Złota Grań

Z cyklu Pejzaże – Złota Grań

2011
drewno, nie sygnowana, wymiary: 112 × 95 × 75 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/466
depozyt autora, 2012
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego