ENG

Zygmunt Rytka 1947 - 2018

Debiutował w latach 70., realizując filmy eksperymentalne. W 1984 stworzył jedną z najważniejszych produkcji pt. Ciągłość nieskończoności. Po nim powstała seria krótkich form filmowych definiujących postawę artystyczną Rytki. W swojej twórczości odwołuje się do pojęcia transcendencji. Od 1979 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Początkowo związany z łódzkim środowiskiem niezależnym „Kulturą Zrzuty”, następnie Galerią Wschodnią i Galerią „FF” w Łodzi. Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Kanada, Belgia, Węgry, Stany Zjednoczone, Austria, Japonia, Szwecja, Włochy, Brazylia). Laureat srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009) oraz Nagrody imienia Katarzyny Kobro (2011). Praca z cyklu Obiekty dynamiczne stanowi rodzaj fotoinstalacji, w której obiekt sfotografowany eksponowany jest w określonej przestrzeni z obiektem istniejącym materialnie. Twórczość w zakresie filmu, fotografii, instalacji, obiektu, rysunku.

Obiekty dynamiczne

Obiekty dynamiczne

2002
fotografia czarno-biała, niesygnowana, wymiary: 30 × 20; kamień, sygnowana, wymiary: 11 × 20 × 16 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/781
dar autora, 2006
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego