ENG

Stanisław Michalik 1941–2001

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa. Dyplom w pracowni profesora Mariana Wnuka, 1966. Odbył podróże artystyczne do Austrii, Włoch, Węgier, Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Radzieckiego (1973–1977). Laureat wyróżnienia na VIII Festiwalu Sztuk Pięknych w Zachęcie, 1981. Brał udział w Międzynarodowej Wystawie Medalierstwa FIDEM 1990. Pracował głównie w kamieniu, drewnie i metalu. Twórczość w zakresie rzeźby kameralnej, plenerowej o charakterze metaforycznym, abstrakcyjnym oraz medalierstwa i form użytkowych.

Zegar słoneczny

Zegar słoneczny

1983
piaskowiec, nie sygnowana, wymiary: 265 × 130 × 120 cm
numer inwentarzowy: M/CRP/100
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1983
stała ekspozycja plenerowa, 1983
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego