ENG

Stanisław Kulon 1930

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, 1952–1958, w pracowniach profesor Ludwiki Nitschowej i profesora Mariana Wnuka. Dyplom 1958. Związany pracą dydaktyczną z Wydziałem Rzeźby macierzystej uczelni od 1958. Członek grupy Rekonesans. W 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, w 1995 profesora zwyczajnego. Uczestnik plenerów rzeźbiarskich i pobytów twórczych w Orońsku. Autor realizacji plenerowych, między innymi: pomnika Marii Konopnickiej, Ogród Saski, Warszawa, 1966; pomnika Sapera, Warszawa, 1975 (nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej). Odznaczony Złotą Odznaką Honorową miasta stołecznego Warszawy. Twórczość w zakresie rzeźby i medalierstwa.

Szczęście/Dzieci

Szczęście/Dzieci

1969
drewno polichromowane, niesygnowana,
wymiary: 90 × 75 × 35 cm
numer inwentarzowy: M/CRP/122
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1984
Spotkanie braci?

Spotkanie braci?

1968
drewno, niesygnowana, wymiary: 90 × 236 × 120 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/314
depozyt autora, 2006
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego