ENG

Katarzyna Kobro 1898–1951

Studia: Szkoła Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Moskwie (przekształcona w 1918 w Państwowe Wolne Pracownie Artystyczne), 1917–1920. Członek ugrupowania artystycznego Blok, skupiającego kubistów, suprematystów i konstruktywistów, następnie ugrupowania Praesens, 1926–1929, oraz grupy a.r. (artyści rewolucyjni lub awangarda rzeczywista). Od 1930 zainicjowała gromadzenie dzieł sztuki nowoczesnej dla organizowanej przez grupę a.r. Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Największa kolekcja prac artystki znajduje się w Muzeum Sztuki w Łodzi. Współredagowała czasopisma o sztuce, między innymi „Czasopismo Awangardy Artystycznej”. Autorka tekstów o sztuce. Wspólnie z Władysławem Strzemińskim opublikowała książkę Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, 1931.

Pierwsze prace artystki to eksperymenty kinetyczne w formie koła, krzyża, kwadratu. W kompozycjach rzeźbiarskich stosowała proste zasady konstrukcji, stając się tym samym prekursorką minimal-artu. Brała udział w wielu wystawach sztuki w Polsce i za granicą.

Akt dziewczęcy

Akt dziewczęcy

1949
brąz, sygnowana, wymiary: 20 × 28 × 22 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/584
zakup: Centrum Rzeźby Polskiej, 1992
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego