ENG

Zdzisław Pidek, PRO MEMORIA, 1954–2006

Galeria Kaplica

Zdzisław Pidek
PRO MEMORIA, 1954–2006

Galeria "Kaplica"
luty – lipiec 2007,
kurator: Anna PodsiadłyWystawa PRO MEMORIA stanowi prezentację niewielkiego wycinka twórczości zmarłego niedawno artysty, wieloletniego pedagoga gdańskiej ASP, Zdzisława Pidka. Obok kilku rzeźb, na ekspozycji znajduje się dokumentacja fotograficzna obejmująca twórcze pobyty Pidka w Orońsku na przestrzeni lat 80. oraz zdjęcia z wystawy indywidualnej w Galerii Oranżeria w 1992 r. Dorobek artysty obejmuje rzeźbę kameralną, obiekty i instalacje oraz twórczość monumentalną skupioną wokół tematyki martyrologii narodu polskiego.

Od prac zrealizowanych w tradycyjnym duchu rzeźby, mieszczących się stylistycznie w nurcie Nowej Figuracji, przeszedł artysta do tworzenia obiektów i rozbudowanych instalacji aranżujących konkretną przestrzeń i jej otoczenie. W swoich realizacjach rozważał problem szeroko pojętej symboliki współczesności. Wyrywając fragment zastanej rzeczywistości – jak w przypadku indywidualnej ekspozycji w Orońsku – przenosił go artysta w inny, sztucznie utworzony kontekst artystyczny. Działaniem tym nadawał miejscu nową jakość i znaczenie, tworząc po drodze asocjacje na linii człowiek – natura – kultura. Artystyczne inspiracje czerpał Pidek z obszaru fascynującej go kontrkultury czy agrokultury. Anektując w obręb pracy różne tworzywa naturalne oraz materiały z życia codziennego (obrus, bochen chleba, zaorana ziemia, słoma, ziarno, krzesła, cegły, beton, mech – by wymienić tylko kilka), ukazywał nierozerwalny związek człowieka z wszechobecną naturą.

Niezwykle istotny rozdział w twórczości artysty zajmują realizacje pomnikowe.

Koncepcje ideowo-przestrzenne polskich wojennych cmentarzy na Wschodzie, autorstwa Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi, z pietyzmem podchodzą do idei miejsca i rytuału przejścia. Z pobożną zadumą odsłaniają tajemnicę, nie naruszając majestatu trwania samej przyrody, która pozostaje jedynym żywym świadkiem dramatu. Kładąc akcent na refleksję, unika wszelkiej egzaltowanej retoryki i konwulsyjnej, czy ekspresyjnej narracji.kategoria: Galeria Kaplica, autor: admin, dodano: 2007-02-06 11:21:50, czytane: 6475 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego