ENG

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej (OPWA) II edycja

Galeria Oranżeria

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej (OPWA)

II edycja

Wystawa poplenerowa, Orońsko 2016

Ekspozycja: park w Orońsku, Galeria „Oranżeria”, Galeria „Kaplica”

26 listopada 2016 - 15 stycznia 2017

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Toruniu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

W 2015 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zainicjowało międzyuczelniany projekt artystyczno-edukacyjny. Zakłada on interdyscyplinarne spotkania - studentów, absolwentów i doktorantów z Wydziałów Rzeźby oraz innych wydziałów polskich uczelni publicznych – odbywające się we współpracy z teoretykami, krytykami sztuki, wykładowcami akademickimi i artystami. Spotkania te mają na celu wymianę doświadczeń, idei artystycznych i edukacyjnych, jak również wykorzystanie dużego potencjału realizacyjnego i edukacyjnego CRP. Dwa razy w roku w orońskich pracowniach uczestnicy OPWA, posługujący się różnymi dziedzinami sztuki i artystycznymi mediami, mają możliwość pracy nad własnym projektem, realizowanym w dialogu z kolegami z innych ośrodków, pod okiem swoich profesorów, przy fachowym wsparciu technicznym ze strony CRP.

W roku 2016 odbyły się dwa spotkania wpisujące się w ramy OPWA. W drugiej edycji projektu udział wzięli studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Hasło wywoławcze wiosennego pleneru brzmiało: Przestrzeń miejscadziałania warsztatowe o charakterze site specific. W warsztatach wzięli udział studenci Wydziału Sztuk Wizualnych, Wydziału Tkaniny i Ubioru, Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych oraz Wydziału Grafiki i Malarstwa – łódzkiej ASP. Ze strony uczelni wrocławskiej uczestnikami pleneru byli studenci Wydziału Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Ceramiki i Szkła oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Do udziału w plenerze zostali zaproszeni dwaj teoretycy z Uniwersytetu Łódzkiego, Paweł Grabarczyk i Maciej Ożóg, z wykładami o sztuce interaktywnej i teorii gier oraz artyści i wykładowcy akademiccy Zbigniew Makarewicz i Ludwika Ogorzelec. Ich prelekcje wzbudziły dyskusję na temat kondycji i ram sztuki współczesnej.

Punktem wyjścia jesiennego spotkania stała się Natura jako miejsce wspólne. Do dyskusji zaproszono teoretyczki sztuki: Katarzynę Kasię i Małgorzatę Jankowską. Uczestnikami warsztatów byli studenci Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kształcący się na kierunkach Rzeźba, Edukacja Artystyczna, Krytyka Artystyczna oraz Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Drugą, partnerską uczelnię – ASP w Warszawie reprezentowali studenci Wydziału Rzeźby i Wydziału Malarstwa.

Uczestnicy II edycji OPWA w ramach warsztatów zrealizowali prace, które nie zawsze miałby szansę powstać w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. W swoich rzeźbach, obiektach i instalacjach wykorzystali szeroki wachlarz możliwości materiałowych, w tym materiały naturalne, znalezione w orońskim parku (ziemia, patyki, liście, drewno); materie typowo rzeźbiarskie, jak: kamień, drewno, stal, gips; materiały miękkie: organtyna, pluszowe zabawki, rajstopy, pianka tapicerska, tkaniny oraz folie, żywice, styropian, siano, i wiele, wiele innych. Podczas pleneru powstały także prace o charakterze performatywnym i efemerycznym oraz video projekcje.

Obecna wystawa stanowi pokłosie obu spotkań. W Galerii Oranżeria, Galerii Kaplica oraz w orońskim parku zaprezentowane zostaną wszystkie, zrealizowane w ramach II edycji OPWA prace.

 

OPWA II edycja

Przestrzeń miejsca – działania warsztatowe o charakterze site-specific

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

5 – 11.05.2016

Natura jako miejsce wspólne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

10 – 21.10.2016

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Uczestnicy: Adrianna Gołębiewska, Ewelina Jastrzębska, Mikołaj Klejbach, Maria Krasnodębska, Zuzanna Morawska, Katarzyna Niewiadomska, Ola Paluszkiewicz, Michalina Pawlak, Irena Zieniewicz, Agata Zboromirska

Opiekunowie: dr hab. Tomasz Matuszak, mgr Michał Matysiak

Prelegenci: dr Paweł Grabarczyk, dr Maciej Ożóg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczestnicy: Magdalena Ablewicz, Maria Concejo Iwankowicz, Paulina Helbik, Patrycja Korytkowska, Kalina Nowak, Bartłomiej Schmidt, Adrianna Sztandarska, Anna Świąć, Aleksandra Wantuch, Artur Wojta

Opiekunowie: dr hab. Katarzyna Adaszewska, dr hab. Krzysztof Mazur

Prelegentka: dr Małgorzata Jankowska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Uczestnicy: Stanisław Bałdyga, Agnieszka Bielak, Jan Giełda (Yan Helda), Katarzyna Anna Kowal, Natan Kryszk, Gustaw Maj, Sara Piekara, Jozef Pilat, Szaweł Płóciennik, Anna Tosiek

Opiekunowie: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, dr Paula Quinon

Prelegentka: dr Katarzyna Kasia

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Uczestnicy: Anna Drewniak, Rolad Grabkowski, Agata Marcinkowska, Monika Męczekalska, Małgorzata Mitka, Jagoda Nowak, Ignacy Oboz, Zbigniew Podgórski, Marek Ruszkiewicz, Ala Savashevich

Opiekunowie: dr Magda Grzybowska, mgr Tomasz Niedziółka, prof. Aleksander Marek Zyśko

Prelegenci: prof. Zbigniew Makarewicz, prof. Ludwika Ogorzeleckategoria: Galeria Oranżeria, autor: Anna Podsiadły, dodano: 2016-11-02 11:13:45, czytane: 3111 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego