PL

Małgorzata Mirga-Tas 29. Ceroplastic exercises


Małgorzata Mirga-Tas 29. Ćwiczenia ceroplastyczne Drobne fragmenty zniszczonej pracy, odlane z wosku, tablice pamiątkowe na scianie Fragment pracy, wosk, frangment postaci ludzkiej Fragment tablicy pamiątkowej, wosk Fragmenty zniszczonej pracy odlane z wosku Postać klęcząca, model z wosku Postać leżąca, model z wosku Widok dwóch postaci odlanych z wosku, klęczącej oraz leżącej Widok fragmentu przedstawiającego głowę, wosk Widok ogóln wystawy Galeria Kaplica Widok ogólny wystawy, dwie postaci z wosku, drobne elementy na scianach Widok ogólny wystawy, woskowe fragmenty zniszczonej pracy
opis opis opis opis