PL

Alfabet rzeźby: Alegoria


Janina Barcicka, Koncert organowy, 1980 Lech Czub, Przemijanie, 1983 Barbara Falender, Źródło, 1976 Bogusław Gabryś, Skrepowanie, 1987 Michał Gołąbek, Udręka, nd. Jerzy Grygorczuk, Awangarda, 1988 Aleksander Śliwa, opoka, 1987 Metody Sowa, więź, 1975
opis opis opis opis