ENG

Kultura Dostępna 2017

Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017Kultura Dostępna 2017

Kultura Dostępna to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie – to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej.” (żródło: http://www.nck.pl/kultura-dostepna/313452-program-kultura-dostepna/)

Krótki opis projektu:

Orońsko/Ekologicznie.

W ramach ministerialnego programu Kultura Dostępna w Centrum Rzeźby Polskiej zorganizowano warsztaty artystyczno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych. W czasie cotygodniowych spotkań uczestnicy doświadczali orońskiej przyrody, a swe wrażenia przetwarzali za pomocą różnych technik plastycznych. Efektem współpracy między młodymi adeptami sztuki a artystami i przyrodnikami stała się wystawa Zielone Orońsko w galerii „Oranżeria”. Zaprezentowano muzyczne improwizacje na ptasie trele, sylwety żab w ludzkich rozmiarach, video animacje z potańcówki nad stawem, mapy migracji skrzydlatych mieszkańców orońskiego parku, książki botaniczne i całe mnóstwo dzieł inspirowanych zjawiskami ze świata natury.

Czas realizacji: wrzesień – listopad 2017

Osoby realizujące:

Anna Siekierska (ur. w 1987 r. w Warszawie) ­ zajmuje się rzeźbą, instalacją, fotografią, rysunkiem, dźwiękiem. Absolwentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz wydziału rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest czynną artystką, jej prace były wystawiane w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech i Ukrainie. Najważniejszym wątkiem w jej pracach jest etyczne podejście do zwierząt i środowiska naturalnego.

Damien Brailly (ur. w 1980 r. we Francji) ­ zajmuje się fotografią oraz instalacją. Absolwent wydziału socjologii, Universite Lumiere Lyon II oraz Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Brał udział w wielu wystawach w Polsce, Francji oraz na Ukrainie. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem kursów fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Villeurbanne, animowaniem projektów fotograficznych dla młodzieży w regionie Rhone­Alpes we Francji. Prowadzi również lekcje fotografii dla trudnej młodzieży. Regularnie bywa w Polsce, gdzie również zajmuje się fotografią i nauczaniem. Ma na swoim koncie wiele publikacji fotograficznych.

Irka Jazukiewicz (ur. w 1985 r. w Wilnie) ­ absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również kursy Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznej, Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkoły Trenerów Edukacji Przyrodniczej (Outdoorowej) w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” w latach 2012­2014. Autorka artykułów o tematyce przyrodniczej, globalnej i o prawach człowieka (Ekokalendarz.pl, woda.edu.pl ). Od 2013 roku – Trenerka edukacji ekologicznej, globalnej i przyrodniczej (outdoorowej) w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach w ramach projektów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Edukatorka terenowa podczas corocznych tygodniowych wyjazdów edukacyjnych.

Małgorzata Karkosz studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku animatorka w Muzeum Fryderyka Chopina, pomysłodawczyni i realizatorka programu edukacyjnego Mała Akademia Chopinowska. Związana z działaniami w Fundacji Dom Kultury w Warszawie. Od 2016 roku edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.

Ewa Dąbrowska (ur. 1989 r. w Warszawie) - studentka V roku na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Antoniego Janusza Pastwy. Uczestniczka plenerów artystycznych w Orońsku. Działaczka społeczna pracująca w obszarze sztuk wizualnych, muzyki, ekologii i teatru. Ważnym obszarem działania dla jej Sztuka Ziemi, która skłania do zastanowienia się nad kondycją Ziemi w kontekście działań człowieka.

Jan Sajdak (ur. 1987 r. w Warszawie) - rzeźbiarz i muzyk. W 2016 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Brał udział z Lubelskim Landart Festiwalu w 2017 roku. Jego wiklinowe prace prezentowane były na wystawie kolekcji CRP w Orońsku prezentowanej na terenie  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica w Dąbrowie Dolnej oraz z Teatrem Węgajty. Ćwiczy Capoeirę Angolę. Wraz z Ewą Dąbrowską tworzą duet muzyczny Bulwamalwa.

 

  

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego