ENG

Nabór na stanowisko opiekuna ekspozycji

Wydarzenia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekuna ekspozycji w Pracowni Edukacji i Promocji Muzeum Rzeźby Współczesnej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybranani: Anetta Szymlak-Minda i Paweł Czyż.

Kandydaci posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska pracownika opiekuna ekspozycji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego.


 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza nabór na stanowisko opiekuna ekspozycji w Pracowni Edukacji i Promocji Muzeum Rzeźby Współczesnej

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie w szczególności:

 1. Praca w zmianowym systemie czasu pracy z sobotami lub niedzielami na podstawie miesięcznego grafika dyżurów.
 2. Opieka nad ekspozycjami w Pałacu Józefa Brandta, Galerii „Oranżeria” i Galerii „Kaplica”.
 3. Współpraca przy opiece nad budynkiem Muzeum Rzeźby Współczesnej w miarę potrzeb.
 4. Przygotowanie obiektów do zwiedzania i zdawanie ekspozycji po zakończeniu dyżuru, otwieranie, zamykanie i plombowanie pomieszczeń.
 5. Pilnowanie bezpieczeństwa ekspozycji w czasie udostępniania.
 6. Utrzymanie czystości pomieszczeń ekspozycyjnych, magazynowych, biurowych i sanitarnych w Pałacu Józefa Brandta, Galerii „Oranżeria” i Galerii ”Kaplica’ oraz w ich otoczeniu.
 7. Obsługa ruchu turystycznego, nawiązywanie relacji ze zwiedzającymi i udzielanie informacji o ekspozycjach.
 8. Informowanie o ofercie Muzeum Rzeźby Współczesnej.
 9. Prowadzenie i rozliczanie stanowiska sprzedaży biletów oraz punktu z wydawnictwami i pamiątkami.
 10. Współpraca w przygotowaniu i udział w zajęciach edukacyjnych Pracowni.
 11. Współpraca w przygotowaniu i udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Rzeźby Współczesnej.
 12. Współpraca przy pracach logistycznych i aranżacyjnych podczas zmiany ekspozycji.
 13. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

 

Wymagania:

 1. Minimum średnie wykształcenie.
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i orientacji na potrzeby zwiedzającego.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 5. Zainteresowania historią, historią sztuki, sztuką współczesną.
 6. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu historii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
 7. Chęć przyswajania i przekazywania informacji z zakresu historii i bieżącej działalności wystawienniczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę;
 2. Pracę w niezwykłej, prestiżowej instytucji.
 3. Pracę w kreatywnym i zaangażowanym zespole.

 

Miejsce pracy:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to narodowa instytucja kultury, położona ok. 15 km na południe od Radomia. Zajmuje obszar XIX-wiecznego założenia parkowo-dworskiego, należącego niegdyś do wybitego polskiego malarza Józefa Brandta. Tradycja historyczna i artystyczna tego miejsca znalazła swoją kontynuację w działalności Muzeum Rzeźby Współczesnej oraz Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy.

Więcej informacji: www.rzezba-oronsko.pl

 

Rekrutacja:

CV wraz z listem motywacyjnym (dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem) prosimy przesłać na adres:

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Topolowa 1

26-505 Orońsko

z dopiskiem: Pracownia Edukacji i Promocji

 

Dopuszczamy również rekrutację elektroniczną w postaci skanów wyżej wymienionych dokumentów, które należy przesłać w formie załączników na adres: edukacja@rzezba-oronsko.pl

W obu przypadkach prosimy o zamieszczenie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem formuły:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 ze zm.)

 

Na aplikacje czekamy do 15 lipca 2016 roku.kategoria: Wydarzenia, autor: , dodano: 2016-06-20 14:08:45, czytane: 2424 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego