ENG

WŁAŚCIWOŚĆ / OSOBLIWOŚĆ

Wystawa Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

Muzeum Rzeźby Współczesnej

WŁAŚCIWOŚĆ / OSOBLIWOŚĆ

Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Muzeum Rzeźby Współczesnej, 16 stycznia – 28 lutego 2016

kuratorzy: Robert Kaja, Sylwia Jakubowska

koordynator ze strony CRP: Jarosław Pajek

 

Wydział Rzeźby i Intermediów jako jednostka dwukierunkowa ma dopiero kilka lat, jednak program otwartości na nowe media na Wydziale Rzeźby miał swoją długą i utrwaloną w procesie dydaktycznym historię. W latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia to właśnie na wydziałach rzeźby wielu polskich uczelni artystycznych kształtowały się idee intermediów i znajdowały tam przychylną atmosferę. Rzeźba ze swej natury jest zanurzona w otaczającej przestrzeni, będąc integralną częścią rzeczywistości podlega zmianom otoczenia jako jego immanentny składnik. Nowa formuła rzeźby-obiektu, czy oddziaływania w przestrzeni, stosowanie mediów elektronicznych i elementów technicznych czy biologicznych w konstruowaniu instalacji dla poszerzenia tradycyjnych środków wyrazu jest tego najlepszym wyrazem. Pracownicy naukowi i studenci obydwu kierunków naszego wydziału w istotny sposób przyczyniają się do otwierania kolejnych etapów tego procesu, procesu poszerzania przestrzeni przekazu. Zachodzące zjawiska przemian kulturowych, zmian sposobów percepcji oraz aktualnych reakcji na rzeczywistość mogą następować i ewoluować dzięki specyficznemu środowisku jakie tworzy Akademia, będąca wspólnotą artystów – pedagogów i studentów. Oczywiście powstanie w obecnej formie wydziału było długotrwałym procesem, w którym ogromny wkład mieli najpierw znakomici profesorowie-rzeźbiarze, byli to: Marian Wnuk, Adam Smolana, Stanisław Horno-Popławski, Alfred Wiśniewski, Franciszek Duszeńko, Albert Zalewski, Edward Sitek, Sławoj Ostrowski, Stanisław Radwański, Zdzisław Pidek, Katarzyna Józefowicz. Następnie pojawili się artyści związani ze sztuką intermediów, tacy jak Witosław Czerwonka, Grzegorz Klaman czy Wojciech Zamiara. Zwłaszcza działalność pedagogiczna, wystawiennicza i kuratorska Witosława Czerwonki i Grzegorza Klamana wykształciła w ostatnich latach wielu rozpoznawalnych artystów wywodzących się z gdańskiej ASP. I tak – z jednej strony osadzony na silnych podstawach rzeźby warsztatowej należącej do językiem figuracji i materii, z drugiej penetrujący nowe rejony przekazu związane ze współczesnymi nośnikami idei – wytworzył się dwubiegunowy potencjał, poligon doświadczania sztuki w wielu aspektach i wymiarach jakim jest Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku.

Wystawa „Właściwość / Osobliwość” ma pokazać twórczość artystów współtworzących Wydział Rzeźby i Intermediów, jako przekrój różnorodnych postaw i strategii w dziedzinie sztuki. Specyfiką wydziału jest jego dwukierunkowość pozwalająca na przenikanie doktryn artystycznych związanych z rzeźbą i intermediami. Mamy nadzieję, że prezentacja w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku będzie sposobnością do zaprezentowania zarówno podobieństw, jak różnic w pojmowaniu sztuki wyrażonych poprzez zestaw rzeźb, obiektów, artefaktów i filmów tworzących wystawę.

Robert Kaja

Artyści biorący udział w wystawie:

prof. Mariusz Białecki

mgr Alicja Buławka-Fankidejska

mgr Mariusz Burdek

dr Bogna Burska

dr Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo

prof. Witosław Czerwonka

mgr Marek Elsner

dr Sylwia Jakubowska

prof. Katarzyna Józefowicz

dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

dr hab. Robert Kaja

prof. Grzegorz Klaman

prof. Teresa Klaman

dr Leszek Krutulski

prof. Mariusz Kulpa

dr Adriana Majdzińska

mgr Honorata Martin

mgr Vahram Mkhitaryan

dr Dorota Nieznalska

prof. Sławoj Ostrowski

dr Marcin Plichta

prof. Stanisław Radwański

dr hab. Magdalena Schmidt-Góra

prof. Wojciech Sęczawa

dr Dariusz Sitek

dr hab. Tomasz Skórka

dr hab. Tomasz Sobisz

dr hab. prof. ASP Jan Szczypka

mgr Przemysław Trześniak

dr Małgorzata Wiśniewska

prof. Wojciech Zamiarakategoria: Muzeum Rzeźby Współczesnej, autor: Robert Kaja, dodano: 2016-01-18 13:28:08, czytane: 4491 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego