ENG

Bartłomiej Kurzeja

Pobyty indywidualne

W trakcie trzymiesięcznego zimowego pobytu twórczego w Orońsku Bartłomiej Kurzeja realizuje projekt Drogi Nadziei, którego koordynatorem jest Piotr Szydłowski.

W ramach tego przesięwzięcia powstać mają trzy obrazy przedstawiające trzech patronów Polski: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Jagiellończyka – świętych, którzy w sposób szczególny zapisali się na kartach historii Polski. Praca została zainspirowana wizją siostry Faustyny Kowalskiej.

Obrazy malowane będą przez wielu artystów renesansową techniką malarską. Obecnie do projektu włączyli się twórcy, będący w krańcowo odmiennej sytuacji życiowej, m.in. emerytowany nauczyciel, studenci, więzień, osoba bezdomna. Połączyły ich podobne przekonania i wizje artystyczne.

Inicjatorami projektu były trzy społeczności: Liceum Polonijne – Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, parafia św. Andrzeja Boboli w Rajszewie i parafia św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku. Realizując Drogi Nadziei, wymienione wspólnoty odwołują się do tych wszystkich, którym bliskie są wartości religijne i narodowe.

Patronat honorowy nad projektem objęła Fundacja Moniki Gawrylak Być więcej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka.kategoria: Pobyty indywidualne, autor: Joanna ZE, dodano: 2015-12-18 07:28:18, czytane: 1741 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego