ENG

SPOD ZNAKU GEOMETRII

Muzeum Rzeźby Współczesnej

SPOD ZNAKU GEOMETRII

Dary od Uczestników XXV Międzynarodowego Pleneru
Artystów Posługujących się Językiem Geometrii;

pod hasłem Rola intuicji

kurator: dr Bożena Kowalska
14–30 września 2007

Uczestnicy pleneru:
Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer (Niemcy), Hellmut Bruch (Austria), Jan Chwałczyk, Gerhard Frömel (Austria), Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Wanda Gołkowska, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, Adam Hawryłkiewicz (Szwecja), Mieczysław Knut, Anders Liden (Szwecja), Wiesław Łuczaj, Sławomir Marzec, Michał Misiak, Jo Niemeyer (Niemcy), Zbyszek Opalewski, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Ulrich Otto (Niemcy), Jan Pamuła, Grzegorz Sztabiński, Kurt Teuscher (Niemcy), Jerzy Treliński, Apoloniusz Węgłowski, Jürgen Weichardt (Niemcy), Tadeusz G. Wiktor, Mieczysław Wiśniewski

Jubileuszowy XXV plener z cyklu "Język geometrii" był zarazem siódmym spotkaniem inicjatorki Bożeny Kowalskiej i grona jej bliskich artystów w Orońsku. Ćwierćwiecze to imponujący dorobek, a zarazem dowód wytrwałości i ciągłości zainteresowań tą dziedziną sztuk wizualnych, która źródeł inspiracji upatruje w uporządkowanych strukturach i ich wzajemnych relacjach. Jest to odzwierciedlenie świata, którym rządzą pitagorejskie miary i reguły, które poznaje światło umysłu, a następnie artysta stara się je wizualizować dostępnymi mu środkami. Tym razem – nieco przewrotnie – tematem wiodącym była rola intuicji, wydawać by się mogło zaprzeczenie chłodnej, racjonalnej i przewidywalnej postawy, która kojarzy się bardziej z kalkulacją niż mglistą fantasmagorią. Intuicja pozostaje jednak nieodłączną władzą poznawczą także w świecie niedookreślonych wartości matematycznych, co sprawia, że i tę dziedzinę traktuje się jako formę wtajemniczenia w najwyższe kręgi kreacji. Zgromadzony na wystawie zestaw prac jest wyborem autorskim kuratora tego projektu i obrazuje indywidualne podejście do zadanego zagadnienia. Jak zwykle, odnajdujemy tu czytelne osobiste rozstrzygnięcia, mocno osadzone w charakterystycznych stylach poszczególnych uczestników.

 

Bożena Kowalska urodziła się w roku 1930 w Warszawie. Studia historii sztuki ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w roku 1974. Zajmuje się historią sztuki nowoczesnej i krytyką sztuki. Prowadząc Wydział Oświatowy w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych realizowała program upowszechniania sztuki poprzez bezpośrednie kontakty odbiorców z wybitnymi twórcami i dziełami oraz cykle odczytów i wykładów. W latach siedemdziesiątych była wykładowcą Podyplomowego Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 1972 prowadząc „Galerię 72” w Chełmie stworzyła kolekcję polskiej sztuki współczesnej o wybitnych walorach artystycznych, udostępnioną w roku 1982 w chełmskim Muzeum Okręgowym. Realizatorka szeregu plenerów malarskich, gromadzących artystów posługujących się językiem geometrii, a także wielu wystaw w Polsce i za granicą. Od ponad trzydziestu lat publikuje artykuły problemowe i publicystyczne, eseje, rozprawy naukowe i szkice o artystach w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz teksty krytyczne do katalogów.

W związku z jubileuszem 25-lecia plenerów poświęconych sztuce geometrii, Dyrekcja CRP przyznała dr Bożenie Kowalskiej medal Józefa Brandta, przyjmując ją tym samym w poczet przyjaciół orońskiego Centrum.kategoria: Muzeum Rzeźby Współczesnej, autor: admin, dodano: 2007-09-17 14:09:06, czytane: 5885 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego