ENG

Prof. Jan Berdyszak (1934–2014)

Wydarzenia

Prof. Jan Berdyszak (1934–2014)

 

Z wielkim żalem żegnamy

prof. Jana Berdyszaka

wybitnego artystę,

przyjaciela Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

człowieka wielkiego serca, pokornego i pracowitego.

 

Czujemy się zaszczyceni, że Orońsko

zawsze było dla Niego ważnym i wyjątkowym miejscem.

 

Dyrekcja i pracownicy

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Jan Berdyszak

Sztuka żyje czasem przyszłym zatrzymanym – mówił Jan Berdyszak.

My, którzy pozostaliśmy w teraźniejszości, zanurzeni w niezliczonej ilości czasów przeszłych pamięci, przywołujemy osobę Profesora i zdarzenia, w których razem z nim uczestniczyliśmy. Zdarzenia związane z historią i rozwojem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z którym współpracował od 1985 do 2000 roku, dzieląc się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz obdarzając uwagą i przyjaźnią. Był to czas, gdy bardzo młoda instytucja kultury kształtowała swoją działalność, tworząc program naukowy, artystyczny i organizacyjny, we współpracy z ciałami doradczymi, jak Rada Programowa i Rada Wydawnicza, z dyrektorem instytucji i zespołem pracowników. Jan Berdyszak przewodniczył Radzie Programowej złożonej z osobowości świata rzeźby, odpowiedzialnej przed Ministrem Kultury i Sztuki, uczestniczył w działaniach Rady Wydawniczej. Nieustający w pomysłach, był inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych, projektów badawczych i naukowych, m.in. jeden z ważniejszych projektów, tj. Triennale Młodych, realizowany jest od roku 1992 do dziś. We współpracy z dyrektorem i zespołem pracowników zainicjowane zostały wydawnictwa seryjne CRP, istotnie wypełniające lukę w badaniach nad złożoną problematyką rzeźby współczesnej, której wizualizację przynosiły organizowane wystawy problemowe. Wydawnictwa te to:katalogi wystaw, Rocznik „Rzeźba Polska”,Kwartalnik Rzeźby „Orońsko”, a nieco później „Seminaria Orońskie”. Inicjatywy badawcze i naukowe sprawiły, że wokół Centrum zaczął gromadzić się zespół osób zainteresowanych różnymi zjawiskami rzeźby współczesnej – twórców, krytyków, historyków sztuki i studiującej młodzieży. Jan Berdyszak zawsze służył im swoim doświadczeniem, nie bez wpływu własnej intensywnej praktyki artystycznej, ciągle poszerzanej o niekiedy zaskakujące aspekty.

Jan Berdyszak – na tle swojej epoki był twórcą wybitnym i wszechstronnym, rozstrzygającym problemy sztuki zawsze w nowy i oryginalny sposób. Swoją działalnością artystyczną, z towarzyszącą jej filozoficzną refleksją, antycypował zmiany w obszarze kultury, często wyprzedzające lub równoczesne z praktyką artystyczną – udowadniając, że współwystępowanie różnych kultur za sprawą intuicji, może być koniecznym elementem kulturowego systemu i tworzyć w jego obszarze miejsce na pogłębioną ludzką duchowość.

Dzieło sztuki może także istnieć jako ślad, ślad po obecności – jak w reinstalacji, która jest zapisem instalacji Jana Berdyszaka Nie-obecność, zrealizowanej w 1993 roku na Fotokonferencji w Wojnowicach, przywołującej przecież tylko pamięć po... Twórca mówił wówczas: Niekiedy ślad, albo reszta, albo fragment potrafi być bardziej przejmującą wartością niż sztucznie stworzona całość.

Towarzysząca dziełom Jana Berdyszaka refleksja, formułowane tą drogą pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi – pozwalają nam, odbiorcom Jego sztuki i myśli, zachować w żywej pamięci osobowość Profesora i te wartości, które próbował nam przekazać.

Tamara Książek

Orońsko, 20 IX 2014kategoria: Wydarzenia, autor: Wojtek, dodano: 2014-09-23 10:47:10, czytane: 2782 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego