ENG

Honorowy Obywatel Gminy Orońsko

Wydarzenia

Podczas uroczystej 40. sesji Rady Gminy Orońsko dyrektorowi Centrum Rzeźby Polskiej Janowi Gagackiemu wręczono dokument nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Orońsko.

To zaszczytne wyróżnienie zostało uchwalone jednogłośnie na poprzedniej sesji Rady Gminy w dniu 23 września br. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do Rady wójt Gminy – Zdzisław Bredłowski, a na jego decyzję miało wpływ m.in. pismo Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Orońsku, podkreślające edukacyjną i prospołeczną postawę dyrektora, a przede wszystkim ogromne znaczenie instytucji na kształtowanie w młodych mieszkańcach Orońska właściwych postaw obywatelskich.

Zarówno pismo grona nauczycielskiego, jak i wniosek wójta Gminy Orońsko zostały odczytane podczas uroczystej sesji, a zaraz potem Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Ciepiela oraz wójt Gminy Zdzisław Bredłowski dokonali aktu wręczenia dyplomu i certyfikatu Honorowego Obywatelstwa dyrektorowi Gagackiemu, podkreślając, że taki tytuł został nadany w Gminie po raz pierwszy.

Dyrektor Jan Gagacki, dziękując za tak niespodziewane wyróżnienie, podkreślił zaangażowanie społeczności lokalnej w codzienną działalność instytucji oraz wartości kulturotwórcze, wynikające z wspólnych inicjatyw. Zadeklarował też gotowość dalszej współpracy z samorządem lokalnym i chęć kreowania projektów służących wszystkim mieszkańcom Gminy Orońsko.

Podczas bankietu w Domu Rzeźbiarza dyrektor jeszcze raz podziękował Radzie Gminy za przyznanie tytułu, a pracownikom CRP za znaczący wkład w pozyskanie tego zaszczytnego wyróżnienia.kategoria: Wydarzenia, autor: Wojtek, dodano: 2013-10-31 07:09:18, czytane: 3910 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego