ENG

Warsztaty studentów ASP Kraków

Plenery

Tegoroczna edycja pleneru studentów Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych trwała od 10 do 28 czerwca. Tym razem w warsztatach uczestniczyli studenci z dwóch pracowni: Pracowni Rzeźby w Kamieniu, którą prowadzi prof. Wiesław Bielak, organizator i opiekun merytoryczny pleneru oraz Pracowni Rzeźby w Metalu pod kierunkiem prof. Jacka Kucaby.

ASP w Krakowie współpracuje z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Warsztaty studentów odbyły się dzięki sponsorom: firmie Złomex z Krakowa oraz firmie Dolina Nidy sp. z o.o.

Uczestnicy pleneru zostali wytypowani w drodze konkursu rozpisanego przez uczelnię na projekt rzeźby plenerowej.

Ich zadaniem było zrealizowanie projektów, które po zakończeniu pleneru staną na terenach wokół uczelni ewentualnie siedzib sponsorów.

Grupa prof. W. Bielaka pracowała w kamieniu pozyskanym od sponsorów zaś studenci prof. J. Kucaby realizowali swoje pomysły, wykorzystując do tego celu metal z firmy Złomex. Od dawna już oroński plac rzeźbiarski nie tętnił tak intensywnie życiem. Młodzi artyści pracowali z wielkim zaangażowaniem. Odgłosy młotów, szlifierek, spawarek, wiertarek były przez trzy tygodnie nieodzownym elementem akustycznym Orońska.

W pracy ze studentami pomagał profesorom asystent, mgr Marcin Nosko.

W latach 1995-1999 studiował w Instytucie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie kontynuował naukę na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, W roku 2002 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik konkursów, plenerów i sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą.

Tworzy głównie w kamieniu i metalu, posiada realizacje z zakresu medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej.

Studenci korzystali również z fachowej pomocy artysty rzeźbiarza Tomasza Bieleckiego, który do niedawna jako student krakowskiej ASP uczestniczył w orońskich plenerach. W roku 2011 uzyskał dyplom w pracowni prof. Józefa Murzyna a obecnie jest asystentem prof. Andrzeja Zwolaka w Pracowni Rysunku.

Uczestnicy i ich prace:

Maciej Mędrala-seria „Recykling”- metal

Kinga Szawara  -  „Fluktuacja-Dysonans” – stal

Krzysztof Fus – Fluktuacja” – stal

Marek Adamiecki – bez tytułu – metal

Sławomir Zięba – „Zjawisko Abstrakcyjne” – kamień + metal

Marcin Smosna – „OKO” – kamień

Jakub Kijowski – „Kompozycja abstrakcyjna” – kamień

Katarzyna Grządziela – Wieża Hanoi” – kamień (studentka ASP Gdańsk-w ramach wymiany międzyuczelnianej)

Gośćmi pleneru byli:

Krzesimir Wiater – jeszcze do niedawna uczestnik warsztatów studenckich, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Bogusza Salwińskiego. Zajmuję się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem. Obecnie jest studentem stacjonarnych Studiów Doktoranckich w krakowskiej ASP oraz

Kamila Piazza, studiowała na Wydziale Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2004 – 2011. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Józefa Murzyna .
Uprawia różne dziedziny sztuki: grafikę, rzeźbę, instalację multimedialną. Obecnie również kontynuuje naukę na Studiach Doktoranckich w krakowskiej ASP.

W czwartek 27 czerwca odbył się przed pracowniami rzeźbiarskimi pokaz powstałych w trakcie pleneru prac. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele sponsorów oraz władze uczelni.

 

Wiesław Bielak studiował w latach 1963-1969 na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP, prowadzi samodzielnie Pracownię Rzeźby w Kamieniu. Uprawia medalierstwo, małą formę rzeźbiarską oraz rzeźbę monumentalną. Swoje prace wykonuje w kamieniu, w brązie, tworzy też rysunki na papierze. Autor licznych realizacji medalierskich i rzeźbiarskich, m.in. pomnika gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: Włochy, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Niemcy, Austria. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W roku 2007 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W trakcie pobytu w Centrum prof. W. Bielak wykonuje w marmurze półmetrową pracę „ Mała Improwizacja”.

 

Prof. Jacek Kucaba realizuje swoje prace w metalu i w kamieniu.

W latach 1984-90 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.

Od 1991 roku prowadzi autorską pracownię artystyczną w Tarnowie. Jest założycielem grupy artystycznej „Ruchome Święto”, autorem realizowanych programów edukacji kulturalnej młodzieży „Szkoła latania” i „Targ słów”, a także ogólnopolskich i międzynarodowych projektów artystycznych „Pomniki Pojednania” i „Bałkany”.

W 2004 roku obronił pracę doktorską z zakresu rzeźby na ASP w Krakowie. W latach  2006- 2007 był  pracownikiem  naukowo-dydaktycznym w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od  2009  prowadzi warsztat technologiczny przy Pracowni Metalu na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Jest prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków i od 2010 roku członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych.

W roku 2012 został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych  w całym kraju.

Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym.

Tworca wielu pomników m.in.: pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy, pomnik Jana Pawła II w Sopocie, w Dębicy i w Tarnowie, realizacja głównego monumentu Kalwarii Bydgoskiej, Golgoty Polskiej XX wieku, realizacja pomnika generała A.E.Nila w Warszawie.kategoria: Plenery, autor: Joanna ZE, dodano: 2013-06-28 11:01:09, czytane: 4376 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego