ENG

Stefan Borzęcki, Retrospektywna wystawa rzeźby

Muzeum Rzeźby Współczesnej

STEFAN BORZĘCKI
Retrospektywna wystawa rzeźby

z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej

Muzeum Rzeźby Współczesnej
luty – kwiecień 2007
kurator: Jarosław Pajek

 

Na bogaty i wszechstronny dorobek artystyczny Stefana Borzęckiego składają się realizacje pomnikowo-plenerowe, sakralne, cykle rzeźbiarskie, portrety, reliefy, medale i plakiety.
Filozofia twórczości artysty oscyluje wokół człowieka i jego związków z naturą. Głównym tworzywem oraz źródłem inspiracji jest dla artysty drewno. Koncepcja i forma rzeźb, sposób ich przedstawiania, bierze się z szacunku do drzewa jako źródła życia.

Artysta wykorzystuje naturalne walory drewna, jego strukturę lub kształt, a ingerencja występuje wówczas na poziomie niezwykle subtelnym. Mierzy się on z oporem materiału, przetwarzając go w zupełnie inną formę. Figurę ludzką, stanowiącą centrum jego zainteresowania, sprowadza do organicznych bądź geometrycznych uogólnień, nadając jej różne rodzaje ekspresji: od żartu, ironii po egzystencjalną refleksję. Dla podkreślenia naturalnej tektoniki rzeźb, artysta stosuje barwną lub stonowaną polichromię. Twórczość Borzęckiego charakteryzują dwa przeciwstawne elementy: abstrakcja i konkret oraz organiczne i geometryczne widzenie świata.
Bogusz Salwiński w tekście poświęconym osobie i twórczości Stefana Borzęckiego napisał: Wielka pracowitość, pasja i determinacja, głęboka wiara w sens sztuki i jej głębokie humanistyczne przesłanie składają się na godny szacunku wizerunek.

Wystawa w Orońsku stanowi wybór 30 rzeźb i 55 obrazów reliefowych Stefana Borzęckiego, powstałych w latach 1957–2006, a prezentowanych wcześniej na monograficznej, jubileuszowej wystawie artysty zorganizowanej z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej w Pałacu Sztuki w Krakowie.


kategoria: Muzeum Rzeźby Współczesnej, autor: admin, dodano: 2007-02-06 11:26:44, czytane: 6576 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego