ENG

Warsztaty akademickie Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie

Plenery

Po raz kolejny w Orońsku spotkali się studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie. Tegoroczny pobyt trwał od 6 do 15 września. Opiekę merytoryczną nad całością pleneru sprawowali profesorowie tej uczelni: Andrzej Szarek i Jerzy Fober – artyści rzeźbiarze, absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

W zajęciach warsztatowych uczestniczyły: Barbara Buczek, Adrianna Rakotny, Katarzyna Grudniewska, Barbara Przywara, Karolina Zaworna, Anna Dobrowolska-Oczko, Dorota Cioch.

Andrzej Szarek w roku 1980 rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, które ukończył w 1985 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Jana Kucza. Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych oraz w wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Wykłada w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi też stałą Galerię Rysunków, i w Instytucie Sztuki w Cieszynie, filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie sztuk plastycznych.

Jerzy Fober w latach 1979-1984 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Stanisława Kulona. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeźby, najpierw na Wydziale Grafiki, a obecnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.

W 2008 roku wspólnie z prof. Andrzejem Szarkiem zrealizował pomnik studenta, który stanął przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pomnik powstał w pracowniach Centrum Rzeźby Polskiej.

Od października do grudnia 2009 roku w Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP prezentowana była wystawa Jerzego Fobera, zatytułowana na obraz i podobieństwo…kategoria: Plenery, autor: Joanna ZE, dodano: 2010-09-22 14:22:55, czytane: 4741 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego