ENG

II Międzynarodowy Plener Ceramiczny LAB ORO

Galeria Oranżeria

II Międzynarodowy Plener Ceramiczny

LAB ORO

Stanisław Brach, Tomas J. Daunora – Gobis, Aleksandra Dobrowolska, Bogusław Dobrowolski, Aldona Jonuškaité-Šalteniené, Alicja Kupiec, Krzysztof Rozpondek, Andrzej K. Wiśniewski

Galeria "Oranżeria", 7–31 sierpnia 2010 r.
Kurator: Bogusław Dobrowolski

Plener LAB ORO wpisał się na trwałe w program działalności Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. (…) Dla artysty niezwykle ważny jest kontakt, wymiana doświadczeń, myśli i poglądów z innymi twórcami. Najlepsze możliwości stwarzają ku temu właśnie plenery. II edycja Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego LAB ORO tradycyjnie odbyła się w sierpniu. Na plener zapraszani są artyści – doświadczeni ceramicy od wielu lat pracujący w tym tworzywie. Na uczestników czekała powiększona pracownia ceramiczna, dodatkowo wzbogacona o nowe piece elektryczne oraz inne przydatne sprzęty. Wybudowany został i wypalony piec węgierski. Ten unikalny sposób wypału ceramiki wymaga doświadczenia i zdolności przewidywania jak ogień potraktuje nasze dzieła. Równocześnie prowadzony był drugi wypał w piecu polowym, opalanym drewnem, starojapońską metodą raku.

Bogusław Dobrowolski

Stanisław Brach, 1972

Technikum Ceramiczne w Łysej Górze. ASP w Krakowie – Wydział Rzeźby. Dyplom w pracowni prof. M. Koniecznego w 2000 r. W 2008 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Od 2010 adiunkt na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie – Pracownia Ceramiki. Uczestnik wielu plenerów ceramicznych, m.in. w Szczecinie, Bolesławcu, Luboradowie. Laureat Sacroexpo Kielce za krzyż opracowany w technice współczesnej ceramiki (2002). Artysta wypowiada się w rzeźbie, ceramice artystycznej i rysunku.

Tomas J. Daunora-Gobis, 1965

ASP w Wilnie w l. 1983–1990 – Wydział Ceramiki. Obecnie dyrektor Centrum Sztuki Ceramicznej przy wileńskiej ASP. Prezes Grupy Inicjatyw Kulturalnych „Kwadrat”. Uczestnik międzynarodowych sympozjów dotyczących ceramiki i warsztatów w Polsce, Danii, Estonii, na Litwie i Łotwie. Był kuratorem ponad 60 wystaw artystów ceramików Gobis/Outdoors Expo w Wilnie. Artysta wypowiada się w garncarstwie i rzeźbie ceramicznej, akwareli i rysunku.

Aleksandra Dobrowolska, 1964

PLSP w Opolu. PWSSP we Wrocławiu – Wydział Ceramiki i Szkła. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. K. Cybińskiej i prof. R. Kominka w 1992 r. Pracuje jako nauczyciel ceramiki w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Uczestniczka plenerów malarskich i ceramicznych w Osiekach koło Koszalina, Ćmielowie, Chodzieży i Orońsku. Wypowiada się w rzeźbie ceramicznej, malarstwie i rysunku.

Bogusław Dobrowolski, 1962

PLSP w Tarnowie. PWSSP we Wrocławiu – Wydział Ceramiki i Szkła. Dyplom w pracowni prof. I. Lipskiej-Zworskiej i prof. L. Kupczyńskiej-Jankowiak w 1990 r. Aneks z malarstwa u prof. W. Gołkowskiej. Obecnie prowadzi pracownię ceramiki w CRP w Orońsku. Uczestnik plenerów ceramicznych w Ćmielowie, Chodzieży, Wilnie i Orońsku. Wypowiada się w rzeźbie ceramicznej, malarstwie i rysunku.

Aldona Jonuškaité – Šalteniené, 1943

Litewski Państwowy Instytut Sztuki w l. 1961–1967 – Wydział Ceramiki (obecnie Wileńska ASP). Profesor wileńskiej ASP. Uczestniczyła w wielu wystawach i sympozjach, m.in.: na Łotwie i Węgrzech, w Estonii, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Austrii, Irlandii, Turcji i USA. Wypowiada się w rzeźbie ceramicznej.

Alicja Kupiec, 1973

ASP we Wrocławiu – Wydział Ceramiki i Szkła. Dyplom w pracowni prof. K. Cybińskiej w 2001 r. Od 2004 r. asystent w Pracowni Ceramiki Zakładu Rzeźby prof. Adama Myjaka na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wypowiada się w rzeźbie ceramicznej.

Krzysztof Rozpondek, 1961

PWSSP we Wrocławiu – Wydział Ceramiki i Szkła. Dyplom w pracowni prof. K. Cybińskiej w 1987 r. Profesor nadzwyczajny wrocławskiej ASP. Obecnie kierownik Katedry Ceramiki, członek rady programowej CRP. Uczestnik plenerów i sympozjów w Bolesławcu, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubinie, Luboradowie, Orońsku, Starym Gronowie, Tułowiach, a także w Niemczech, na Słowacji, w Estonii i Turcji. Stypendysta MKiDN w 2008 r. Wypowiada się w ceramice i rysunku.

Andrzej K. Wiśniewski, 1947

Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Następnie od 1973 Wydział Grafiki PWSSP w Gdańsku i kontynuacja w ASP w Warszawie (1974–1976). Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej uzyskał w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli, gdzie pracował jako wykładowca. Prowadził również pracownie artystyczne w Colorado Springs, Milwaukee w USA oraz w Vancouver w Kanadzie. Wypowiada się w rysunku, grafice, rzeźbie i ceramice.kategoria: Galeria Oranżeria, autor: Wojtek, dodano: 2010-08-09 12:19:30, czytane: 4133 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego