ENG

XII Edycja Konkursu Rzeźbiarskiego Dla Dzieci I Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

Konkursy, konferencje

ORGANIZATORZY:

Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

CELE KONKURSU :

  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni
  • przestrzennej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
  • Promowanie twórczości Stanisława Zagajewskiego (1927-2008) wybitnego artysty
  • rzeźbiarza, który większość swojego życia mieszkał i tworzył we Włocławku;
  • Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace;
  • Umożliwienie pracowniom ceramicznym z całej Polski zaprezentowania twórczości dzieci i młodzieży.

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.ckbrowarb.pl, zakładka IMPREZY/Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji regulaminu, a także z uczestnictwa w konkursie, rozstrzygane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach
i mediach).

Prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane
pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy przez instytucje kulturalne w Polsce, które zechcą zorganizować ją w swojej siedzibie.

Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu rzeźbiarskiego, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Organizator zapewni uczestnikom konkursu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich korekty.

Wypłata nagród następuje po wypełnieniu formularzy:

- w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
- w związku z wyrażeniem zgody na podanie numeru konta bankowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2020-01-15 14:51:53, czytane: 427 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego