ENG

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Konkursy, konferencje

Miasto Stołeczne Warszawa i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zapraszają do udziału w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz regulaminu konkursu.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Cel konkursu

Konkurs dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony, w związku z setną rocznicą tej bitwy.

Harmonogram konkursu:

Zadawanie pytań dotyczących składania wniosków do 16 grudnia 2019 r.

Składanie wniosków do 31 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących opracowania i składania prac konkursowych do 3 lutego 2020 r.

Składanie prac konkursowych (w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00) do 14 lutego 2020 r., do godz. 16.00.

Skład Sądu Konkursowego:

Sylwia Brzezińska, przewodniczący Sądu, architekt, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

dr Adam Buława, sędzia, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Maria Dydek, sędzia referent, architekt, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Paulina Florjanowicz, sędzia, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Agnieszka Gosik, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Renata Kaznowska, sędzia, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

dr Tomasz Konior, sędzia, architekt

prof. dr hab. Wiesław Koronowski, sędzia, Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Paweł Kurtyka, sędzia, architekt

Maciej Kuryłowicz, sędzia, architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ewa Malinowska-Grupińska, sędzia, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Piotr Mazurek, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy

Jarosław Sellin, sędzia, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr Paulina Sikorska, sędzia, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Adam Siwek, sędzia, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej

dr Agata Szydłowska, sędzia, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wojciech Wagner, sędzia, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Piotr Walkowiak, sędzia, architekt

Zbigniew Wieloch, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Tomasz Żyłka, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy  

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,

II nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł,

III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,

Pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

 

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=66330

oraz na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytów:

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/konkurs-na-koncepcje-pomnika-bitwy-warszawskiej-1920kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2019-12-10 12:28:51, czytane: 624 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego