ENG

Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko - architektonicznego Pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu

Konkursy, konferencje

Urząd Miasta Opola i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Ogłaszają konkurs na opracowanie projektu  rzeźbiarsko - architektonicznego

Pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu

 

Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika Władysława II księcia opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/ Edmunda Osmańczyka w Opolu.

Postać Władysława II, księcia opolskiego, zwanego w historiografii od XIX w. Władysławem Opolczykiem jest nierozerwalnie związana z historią miasta. Władał on połową Opola i księstwa opolskiego, a po wyjeździe na Węgry objął tam najwyższy urząd palatyna Królestwa. Był także namiestnikiem Rusi Halickiej, a w latach 1377-1378 namiestnikiem Królestwa Polskiego z ramienia króla Ludwika. Po śmierci tego władcy zgłaszał swoją kandydaturę do tronu polskiego. Książę był fundatorem klasztoru paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie – 1382 r. (klasztorowi podarował też obraz NMP – 1384 r.), w Mochowie i Wieluniu, a także dobrodziejem klasztorów dominikanów i franciszkanów w Opolu, Lwowie, Sanoku i Dobrzyniu. We wszystkich ziemiach jakimi zarządzał, od dóbr na Węgrzech, przez Ruś, księstwo opolskie, wieluńskie, Kujawy i ziemię dobrzyńską, pozostawił po sobie lokowane wsie i miasta, założone kuźnice i rzesze kolonistów. W Opolu zbudował Zamek Górny, w którym mieszkał do swojej śmierci, po utracie większości majątku w wyniku konfliktu z królem Władysławem Jagiełłą. Zmarł w 1401 r., został pochowany w kościele franciszkanów w Opolu, do czasów współczesnych nie zachował się jednak jego nagrobek.

Książę Władysław II, pomimo niejednoznaczności swojej biografii, wpisał się na stałe w historię średniowiecznej Polski i Europy. Zakończona w ubiegłym roku rewitalizacja Zamku Górnego spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony opolan. Zamierzamy przypomnieć zatem jego budowniczego - wielkiego polskiego i europejskiego władcę, znakomitego gospodarza i organizatora oraz jego rolę w historii naszego miasta i kraju. Będzie to kolejna rzeźba, która podniesie atrakcyjność tego miejsca i całego Opola oraz podkreśli wielowiekową tradycję miasta i naszą dbałość o piastowskie dziedzictwo.

Pomnik powinien być zaprojektowany w formie przestrzennej i mieć znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej. Projekt pomnika powinien uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przebieg infrastruktury technicznej (zgodnie z wytycznymi autora projektu architektonicznego zagospodarowania terenu przed Zamkiem Górnym).

Proponowana forma postaci Władysława II księcia opolskiego: w postawie stojącej na cokole, całkowita wysokość pomnika nie większa niż 3,20 m wraz z cokołem (przy co najmniej 2,5 m postaci księcia). Preferowany materiał realizacyjny: kamień; w uzasadnionych wyjątkową formą przypadkach inny trwały materiał – brąz, żeliwo, stal szlachetna. Szczegółowe warunki zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się  na stronach:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 na adres wskazany w Regulaminie.

 kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2019-10-17 14:35:33, czytane: 1063 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego