ENG

Konkurs na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

Konkursy, konferencje

W dniu 20 września 2019 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty dwuetapowy konkurs na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Pomnik zlokalizowany zostanie u zbiegu ulicy K. Libelta i alei Niepodległości.

CEL KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony, jako konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na twórcze prace projektowe pt. KONKURS NA PROJEKT POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POZNANIU.Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym projektu pomnika - rzeźby upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, która mogłaby wzbogacić przestrzeń publiczną miasta Poznania o dzieło artystyczne wysokiej klasy.

TEREN

Teren objęty konkursem położony jest w centrum miasta Poznania, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Libelta z aleją Niepodległości.

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do artystów rzeźbiarzy, konserwatorów rzeźby oraz architektów.

NAGRODY

Nagroda główna 30. 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie honorowe 6.000 złotych (brutto)
Wyróżnienie honorowe 6.000 złotych (brutto)
Wyróżnienie honorowe 6.000 złotych (brutto)
Wyróżnienie honorowe 6.000 złotych (brutto)
Wyróżnienie honorowe 6.000 złotych (brutto)

JURY

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

  • prof. ASP dr hab. Jan Tutaj - artysta rzeźbiarz,

Sędziowie:

  • dr Norbert Sarnecki - artysta rzeźbiarz,
  • mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejska Konserwator Zabytków Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania,
  • mgr Piotr Libicki - Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, Plastyk Miejski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta,
  • prof. UAM dr hab. Piotr Korduba - Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Instytutu Historii Sztuki UAM,
  • prof. nadzw. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska - architekt, Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury,
  • mgr Jędrzej Stefan Oksza-Płaczkowski - przedstawiciel wnioskodawcy, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

TERMINY

Ogłoszenie Konkursu 20.09.2019
Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu 04.10.2019
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 14.10.2019
Ostateczny termin składania wniosków 18.10.2019
Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do I etapu Konkursu do 22 października 2019 r.
Zadawanie pytań do Konkursu przez zakwalifikowanych uczestników I etapu Konkursu do 31.10.2019 r.
Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi uczestnikom I etapu Konkursu na zadane pytania do Konkursu 05.11.2019
Ostateczny termin składania prac w I etapie Konkursu 26.11.2019
Poinformowanie wybranych uczestników o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu do 04.12.2019
Ostateczny termin składania prac w II etapie Konkursu 16.01.2020
Debata publiczna wynikająca z Uchwały w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania 22.01.2020
Ogłoszenie wyników Konkursu podczas konferencji prasowej i otwarcie wystawy prac konkursowych 23.01.2020

KORESPONDENCJA

pomniki@um.poznan.pl

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE

www.poznan.pl/architektura

 kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2019-10-15 13:28:25, czytane: 936 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego