ENG

5TM TRIENNALE MŁODYCH 2008

Muzeum Rzeźby Współczesnej

5TM

Triennale Młodych 2008

21 czerwca – 5 października 2008
kurator: Kamil Kuskowski
koordynator projektu ze strony CRP: Jarosław Pajek
dyrektor artystyczny: Mariusz Knorowski

www.triennale.rzezba-oronsko.pl

Zaproszenie 


Wystawa pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Sztuki Bogdana Zdrojewskiego

Promocja tzw. „młodej sztuki” jest inwestycją w przyszłość. Tym samym zjawisko to musi znajdować się w polu widzenia mecenatu i jego instytucji, które realizują politykę kulturalną państwa. Obecnie, co należy podkreślić, równolegle funkcjonuje kilkanaście imprez o charakterze ogólnopolskim, których przedmiotem jest prezentacja młodego pokolenia artystów. Są to zarówno przeglądy, jak i konkursy, w których udział nobilituje uczestników. Wśród nich Triennale Młodych, organizowane przez Centrum Rzeźby Polskiej od 1992 r., wyróżnia się zarówno otwartością formuły jak i skalą samego przedsięwzięcia.

W założeniach ideowych od zawsze była to manifestacja młodego pokolenia artystów sztuk wizualnych, którzy zostali wyłonieni przez swych kompetentnych rówieśników (artystów i krytyków) w drodze rywalizacji. Przedstawia ona wszechstronnie potencjał twórczy młodej generacji, jak i preferowane przez nią strategie artystyczne. Stanowi też przyczynek do rozpoznania ujawniających się tendencji i mód.

Ideą tych pokazów jest diagnoza aktualnego stanu sztuki tworzonej przez jej adeptów, którym stwarzamy możliwość spektakularnego artystycznego debiutu.

Tradycja tej imprezy – piątą edycję traktujemy jako skromny jubileusz – nawiązuje do spotkań młodych artystów i krytyków sztuki zainicjowanych w początku lat 90. przez prof. Jana Berdyszaka, w owym czasie Przewodniczącego Rady Programowej CRP. Ich rezultatem były kolejne wystawy: Miejsca, nie-miejsca (1992), Status quo (1996), Model do składania (2000), bez tytułu™ (2004) – oraz w jako próba syntezy: Sztuka III RP, re-prezentacja faktów artystycznych Triennale Młodych (2003), objęta patronatem Ministra Kultury.

W dotychczasowych pokazach wzięło udział już ponad stu młodych twórców. Dla wielu z nich był to nie tylko debiut, ale także początek rzeczywistej kariery. Ponieważ o udziale decyduje ocena dorobku artystycznego, trudno przesądzić jakie dyscypliny zdominują wystawę. Nie jest to więc pokaz o charakterze jednorodnym, tylko zbiór różnorodnych środków wypowiedzi, często na pograniczu tradycyjnych dyscyplin. Istotnym walorem tej imprezy jest możliwość wykonania prac premierowych. Centrum ze swej strony służy potencjałem technicznym. Także samo miejsce, z natury swojej, stanowi dodatkową inspirację dla projektów, które mogą zaistnieć w przestrzeni.

Ta szeroko pojęta otwartość i brak rygorystycznie przyjętych reguł powodują, że Triennale Młodych zachowuje ciągle ważne miejsce na scenie artystycznej. Do bieżącej edycji zakwalifikowano 33 osoby (w tym także kolektywy artystyczne), wywodzące się z ważniejszych ośrodków. Reprezentowane są wszystkie dyscypliny artystyczne i działania typu performance.


Uczestnicy: Piotr Adamski, Tomasz Bajer, Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Agnieszka Chojnacka, „Truth” Krystian Czaplicki, Wojciech Doroszuk, Wojtek Gilewicz, Marek Glinkowski, Arti Grabowski, Andrzej Karmasz, Michał Kopaniszyn, „Dwaesha” Paweł Kowzan, Kobas Laksa, Alicja Łukasiak, Artur Malewski, Przemysław Matecki, Jan Mioduszewski, Tomasz Mróz, Laura Pawela, Aleksandra Polisiewicz, Marta Pszonak, Karol Radziszewski, Matylda Sałajewska, Michał Stachyra, Mariusz Tarkawian, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny, Agnieszka Zwolińska, Dziewczęta Przeszanowne: Marcelina Gunia, Natalia Turczyńska, Karolina Stępniowska; Galeria Rusz: Joanna Górska, Rafał Góralski; Grupa Sędzia Główny: Karolina Wiktor, Aleksandra Kubiakkategoria: Muzeum Rzeźby Współczesnej, autor: Wojtek, dodano: 2008-06-09 09:48:24, czytane: 8273 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego