ENG

Międzynarodowa konferencja RZEŹBA DZISIAJ III Sztuka i natura: Parki rzeźby

Wydarzenia

Czwartek, 18 października – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Moderator: Marta Smolińska

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Powitanie uczestników

10.45 – 11.00 Eulalia Domanowska – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

11.00 – 11.20 Anselmo Villata – Parki rzeźby w epoce wirtualności: egzystencja, konsekwencja, działanie

11.20 – 11.40 Udo Weilacher – Ogród, park i rzeźba w historii architektury krajobrazu

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.20 Elisabeth Fiedler – Austriacki Park Rzeźby. Sztuka, przyroda i społeczeństwo – koncepcja i pytania teraźniejszości

12.20 – 12.40 Giacomo Bianchi – Sztuka w przyrodzie jako siła regeneracyjna: doświadczenie Arte Sella

12.40 – 13.00 Maciej Świątkowski – Ogród Sztuki

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Zwiedzanie wystaw i parku

15.30 – 15.50 Bettina von Dziembowski – Inwazja, interakcja, integracja – relacje między sztuką, krajobrazem i lokalną społecznością na przykładzie krajobrazu sztuki Springhornhof

15.50 – 16.10 Mattias Givell – Wanås Konst 2018 – zerwanie relacji pomiędzy twórcą i widzem

16.10 – 17.15 Panel z udziałem prelegentów

19.00 Bankiet dla uczestników i zaproszonych gości

 

Piątek, 19 października – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Moderator: Marta Smolińska

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Marta Smolińska – Podsumowanie pierwszego dnia obrad

10.15 – 10.35 Peter Murray – Yorkshire Sculpture Park

10.35 – 10.55 Vytautas Michelkevičius – Sztuka w Parku Natury: przypadek Kolonii Sztuki Nida na wybrzeżu Morza Bałtyckiego

10.55 – 11.15 Katarzyna Jankowiak-Gumna – Poznań Visual Park

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 11.50 Jarosław Koziara – landart.lubelskie.pl – idea i jej rozwój

11.50 – 12.10 Aleksandra Ławicka-Cuper & Alain Lapicoré – Pracownia za horyzontem

12.10 – 12.30 Jadwiga Charzyńska – Miasto jako przestrzeń publiczna

12.30 – 12.50 Calvin Winner – Rzeźba i miejsce

12.50 – 14.00 Panel z udziałem prelegentów

14.00 – 15.00 Lunch

Ok. g. 16.00 WYJAZD UCZESTNIKÓW DO WROCŁAWIA/AUTOKAR

 

Sobota, 20 października – Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Moderator: Andrzej Szczerski

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.50 Henry Meyric Hughes – Henry Moore – Człowiek na wszystkie pory roku

10.50 – 11.10 Sebastiano Barassi – Dziedzictwo Henry'ego Moore'a: Fundacja Henry'ego Moore'a dzisiaj

11.10 – 11.30 Hannah Higham – Henry Moore i sztuka natury

11.30 – 11. 50 Robert Kaja – Rzeźba w rozszerzonym polu przekazu – proces dydaktyczny na tle współczesnego pojmowania pomnika i działań w przestrzeni publicznej

11.50 – 12.00 Pytania do prelegentów

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 12.40 Alina Drapella-Hermansdorfer – Rzeźba w narracji krajobrazowej: Meandry czasu    i Ślężański Mamut

12.40 – 13.00 Sebastian Cichocki – Jeździec bez niczego, sam koń. Park Rzeźby na Bródnie jako ćwiczenie z dematerializacji wystawy w przestrzeni publicznej

13.00 – 13.20 Iwona Dorota Bigos – Jakie szanse ma sztuka w przestrzeni publicznej. Kozanów – w poszukiwaniu cudownego – niebezpieczeństwa, porażki i małe sukcesy

13.20 – 13.40 Tomasz Domański – Wieżogród / Tower Topia

13.40 – 14.00 Pytania do prelegentów

14.00 – 15.00 Lunch

15.00 Oprowadzanie po wystawie Moc natury. Henry Moore w Polsce

 

Niedziela, 21 października – Muzeum Narodowe we Wrocławiu

11.00 Oprowadzanie po wystawach w Gmachu Głównym w Muzeum Narodowym

 

Więcej informacji: http://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1277,miedzynarodowa_konferencja_rzezba_dzisiaj_iii_

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce

AICA

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

Współorganizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

 

Partner Konferencji: British Council, Henry Moore Foundation, Instytut Adama Mickiewicza, Goethe Institute Warszawa, Forum Kultury Austriackiej Warszawa

British Council

Henry Moore Foundation

 

Instytut Adama Mickiewicza

Goethe Institute Warszawa

Forum Kultury Austriackiej Warszawakategoria: Wydarzenia, autor: Dział komunikacji, dodano: 2018-09-25 09:15:44, czytane: 2148 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego