ENG

Solidarność to sztuka

Wydarzenia

Warszawa, ul. Bugaj 15/17 lokal nr.2, (naprzeciwko Starej Prochowni).

05.07

Gdzie?

W otoczeniu niezwykłej pracowni Zbigniewa Meleszewskiego, rzeźbiarza, architekta, filozofa, wolnego ducha.

Pracownia jest wspaniale zachowanym przykładem wnętrz z lat 60' w kamienicy będącej częścią odbudowywanego Starego Miasta. To wysokie, ponad sześciometrowe pomieszczenie z antresolą, okazałą biblioteką, zbiorami kolekcjonerskimi sztuki, rzemiosła artystycznego, militariów, okazów geologicznych, przyrodniczych jest świadkiem całej powojennej historii Warszawy wraz ze zbiorami sięgającymi XVIII wieku.

W piwnicy należącej do tego lokalu mieściła się w latach 80' tajna drukarnia Solidarności. Zachował się z tych czasów sprzęt drukarski oraz "bibuła" drukowana w tej drukarni.

O czym?

O tym, że sztuka to okno na świat, ale jednocześnie przestrzeń wolności nawet w świecie zniewolonym. O życiu niezwykłego człowieka opowiadającego przez kilkadziesiąt lat za pomocą dłuta i kamienia o harmonii natury i rytmu miasta, o historii czasu i historii miejsca.

O solidarności i Solidarności, o patriotyzmie, który nie polega na krzyku, tylko robieniu tego, co słuszne w godzinie próby. O kreatywności polskiej, wyjątkowej w skali świata.

Dla kogo?

Dla ludzi szukających autentyczności w zalewie sztucznych kreacji marketingowych. Dla mieszkańców Warszawy zainteresowanych twórczą atmosferą. Gotowych na zainspirowanie.

Dla turystów szukających w stolicy miejsc nieszablonowych, nieodkrytych, prawdziwych.

Czego doświadczysz?

Piwnica

Konfrontacje historyczne

“Na wolność to wkrótce zamienisz

Przeczytaj. Przepisz. Nie niszcz.”

Piosenka kolportera bibuły. Autor nieznany.

Jak wyglądała podziemna drukarnia Solidarności?

Zaprezentowane zostaną oryginalne przedmioty związane z funkcjonowaniem drukarni oraz proces tworzenia wydawnictw drugoobiegowych. Wyeksponowane będą także znaki wydawnicze oraz swoista estetyka bibuły, nierozłącznie związane także z dostępnymi technikami powielania.

Co w niej drukowano?

Wyeksponowane zostaną oryginalne druki powielane w drukarni, zarówno periodyki, jak i druki ulotne oraz literatura polska i światowa z peerelowskiego indeksu.

Co za to groziło?

Wprowadzenie do obiegu druków nielegalnych spotykało się z represjami ze strony władz, z internowaniem włącznie w okresie stanu wojennego. Stąd też drukarnia była dobrze zakonspirowana i ukryta, o czym także traktować będzie część wystawy. Nie bez znaczenia była w tym kontekście AK-owska przeszłość i doświadczenie konspiracyjne właściciela piwnicy - Zbigniewa Maleszewskiego.

 

O fenomenie wydawnictw drugiego obiegu w Polsce.

Choć nie zawsze były to nielegalne wydawnictwa to jednak drugi obieg funkcjonuje w Polsce od wieku XIV. Dopiero czasy cenzury zrównały wydawnictwa nielegalne z wystąpieniami przeciw reżimowi, a w obawie przed represjami sprowadzono wydawnictwa do zakonspirowanego podziemia.

Historia prawdziwej drukarni w piwnicy u Zbyszka.

Kto i kiedy ją stworzył, w jaki sposób ją zakonspirowano, co w niej drukowano i jakimi metodami - o tym opowie osobny dział wystawy.

Pracownia

Kunstkamera artystyczna

“Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym. I to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym”

J. Kaczmarski

 

Doświadczenie genius loci niepowtarzalnej, autentycznej przestrzeni życia i twórczości artysty, pośród jego prac oraz kolekcji, we wnętrzu zaprojektowanym przez niego samego.

Wewnątrz subtelna i nastrojowa opowieść wizualno - dźwiękowa wprowadzająca widza w atmosferę warszawskiej bohemy artystycznej, historii miejsca i historii miasta widzianego z okien pracowni.

Plener

Przestrzeń sztuki

Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr.

Gustaw Holoubek

Otoczenie pracowni  było miejscem, w którym artysta realizował swoisty performance - rzeźbił na oczach przechodzących warszawiaków i turystów.

Nawiązujemy do tego twórczego aktu poprzez wieczorne spotkania ze sztuką. Sztuką przekraczającą gatunkowe granice, rozumianą jako eksterytorialną przestrzeń aktywności twórczej. Wśród plenerowej galerii rzeźb o nazwach nawiązujących do metafizycznych zagadek bytu odbywać się będą wydarzenia nieoczekiwane i nieoczywiste.

 

Organizatorzy:

Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Meleszewskiego

Twórcza 10 / tworcza10.pl

Patronat nad wystawą objęli Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Partnerzy zaś to Fundacja Ośrodek KARTA, Fundacja Hereditas, Fundacja Art Transfer oraz Akademia Znajomychkategoria: Wydarzenia, autor: Dział komunikacji, dodano: 2018-07-19 15:07:36, czytane: 1264 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego