ENG

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2017

Plenery

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2017

 

Od 16 października 2017 na terenie Centrum Rzeźby w Orońsku odbywa się plener realizowany w ramach Międzynarodowej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej – Orońsko 2017. Bierze w nim udział grupa uczestników z Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Budapeszcie, natomiast stronę polską reprezentują studenci Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Aleksandra Blaut, Ula Bojenko, Dawid Królicki, Karolina Łukawska, Jagoda Mateja, Kaja Pilch, Kamil Sosin, Olga Śliwa, Karol Wycisk, Patrycja Zelek pod kierunkiem wykładowców dr hab. Piotra Twardowskiego i asyst. mgr Jana Kuki.

Motywem przewodnim tego wydarzenia jest nurtujący i niezwykle aktualny temat – „Relacje: człowie–-natura: życie roślin i zwierząt, biotechnologia, ekologia i eko-terroryzm”. Uczestnicy z ogromną inwencją i ekscytacją konfrontują się z odwiecznym dylematem dotyczącym dualizmu Człowiek–Natura w świetle współczesnych problemów, refleksji, obserwacji czy badań dotyczących tej kwestii. Oferują różnorodne podejścia do tematu, ukazujące zarówno szczególne powiązanie człowieka z naturą, jak i zachwianie tej więzi, coraz bardziej pozornej, prowadzącej do sprzeczności między nimi.

W ramach pleneru odbył się interesujący wykład dr. Agnieszki Jankowskiej-Marzec z Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki krakowskiej ASP, obejmujący szerokie spectrum rozważań artystycznych dotyczących w/w problematyki.

 

Studenci Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

Aleksandra Blaut, Ula Bojenko, Dawid Królicki, Karolina Łukawska, Jagoda Mateja, Kaja Pilch, Kamil Sosin, Olga Śliwa, Karol Wycisk, Patrycja Zelek

Opiekunowie pleneru z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

ad. dr Piotr Twardowski (Wydział Rzeźby) – koordynator pleneru

asyst. mgr Jan Kuka (Wydział Rzeźby)

Prelegentka:

dr Agnieszka Jankowska-Marzec (Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki)

 

Studenci Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych:

Baigal Dölgön, Domokos Ágnes, Görbe Adrienn, Gyuk Krisztina, Károlyi-Kiss Benedek, Kocsis Barbara, Mikus Áron, Nagy Dániel, Nagy Gergő, Szabó Menyhért

Opiekunowie Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych:

Sallai Géza, Szabó Ádám

 

Studenci Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych uczęszczają na różne zajęcia, różnych poziomów studiów, tak więc na mniejsza skalę mogą reprezentować główne tendencje w nauczaniu rzeźby na Węgrzech.

Klasyczne studia akademickie nadal stanowią solidną podstawę Wydziału Rzeźby na uniwersytecie; studenci mogą poznać zasady rzeźby – bryłę, formę, kompozycję, strukturę, ruch – oraz podstawowe techniki, takie jak modelowanie czy rzeźbienie. W swojej późniejszej pracy mogą wykorzystać tę wiedzę jako punkt wyjścia, aby znaleźć współczesne, rzeźbiarskie odpowiedzi na aktualne pytania.

Patrząc z tego punktu widzenia, prace jakie mają zostać wykonane w Orońsku również różnią się w koncepcjach, formach i technice: powiększony autoportret, pełen udręki i przekształceń; organiczna, abstrakcyjna kamienna statua; ogród zen stworzony z odpadków; konstrukcja żelazna, wykuta młotkiem i nitowana; materac z odbiciem ludzkiego ciała zrobiony z ubitej ziemi; zarys pary ludzi unoszącej się na wodzie jak wyspy na powierzchni jeziora, itp. Zastosowane materiały i techniki są także różnorodne: kamień, żelazo, włókno szklane, świńskie flaki, ziemia, smoła…

Naszym głównym celem było pokazanie studentów i ich twórczości w międzynarodowym kontekście, aby mogli sprawdzić się w „prawdziwej sytuacji”, w pięknym otoczeniu i doskonałych warunkach.kategoria: Plenery, autor: Dział komunikacji, dodano: 2017-10-24 10:01:46, czytane: 3121 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego