ENG

Wspólne morze. Czyste czy plastikowe?

Wydarzenia

Wspólne morze. Czyste czy plastikowe?

Universal Sea: Pure or Plastic?

 

Streszczenie projektu

„Nie możemy rozwiązać problemów, myśląc tak samo jak wtedy kiedy je tworzyliśmy”

Albert Einstein

 

Universal Sea: Pure or Plastic? Poszukiwanie nowych modeli przedsiębiorczości dla artystów i (aktorów) animatorów kultury” jest europejskim, projektem społecznym mającym na celu spełnienie trzech podstawowych zadań: ponownego odkrycia roli artysty w naszym społeczeństwie, pokazania możliwości jakie daje połączenie sztuki z przedsiębiorczością oraz wspierania nowatorskich rozwiązań związanych z tematyką skażenia wody.

Sztuka, tak jak żadna inna dyscyplina, angażuje się w przemyślenia i w zadawanie pytań dotyczących istniejących modeli (systemów). Wzbogacając ten proces przez współtworzenie i przedsiębiorczość, projekt pozwoli odnaleźć nowe rozwiązania biznesowe dla artystów oraz będzie motywować do pionierskich rozwiązań przynoszących ekologiczne i społeczne zmiany.

Aby to osiągnąć projekt ma na celu zjednoczenie europejskich artystów jako nieszablonowych oraz twórczych myślicieli, m.in. historyków sztuki i edukatorów (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Polska), ekspertów z innowacyjnych ośrodków (HybridArt, Węgry), młodych naukowców badających problem skażenia wody (EUCC-D, Niemcy), europejskich przedsiębiorców oraz ekspertów w dziedzinie modeli przedsiębiorczości odpowiedzialnych za koordynację (Foundation for Entrepreneurship, Niemcy), a przede wszystkim akademickich i innowacyjnych animatorów (aktorów) kultury ze współpracujących instytucji (University of Flensburg, Niemcy/Dania; Aalto University, Finlandia; docu.tech, Kosowo; PSJM, Hiszpania). Kooperacja wszystkich zaangażowanych osób będzie kluczem do sukcesu i przełoży się na efekty pracy.

Projekt składa się z trzech części:

Faza 1: Po oficjalnym rozpoczęciu, biorący w nim udział partnerzy opublikują Open Call, rzucając tym samym wyzwanie artystom, którzy po zapoznaniu się z naukowym tematem „Skażenia wody” sporządzą swoją artystyczną wizję. Projekty mają być składane online.

Faza 2: Jurorzy wybiorą te najbardziej obiecujące, a ich autorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w Artystycznych Rezydencjach. Wszystkie nadesłane propozycje zostaną przedstawione podczas Grand Opening, które stanie się połączeniem konferencji z przeglądem nadesłanych prac. Five Stations (5 Ośrodków) zorganizowanych przez współpracujące instytucje przygotują wystawy połączone z warsztatami w celu rozpowszechnienia idei oraz zaangażowania jak najszerszego grona Europejczyków w problematykę projektu.

Podczas Rezydencji Artystycznych twórcy sfinalizują swoje wizje, zaangażują odbiorców podczas trzech proponowanych warsztatów oraz doprecyzują modele biznesowe i dokończą swoje projekty. Będą również współpracować z przedsiębiorcami, którzy pomogą im opracować koncepcje zrównoważonych rozwiązań i modeli biznesowych.

Faza 3: Wszystkie działania doprowadzą do Final Festival – The Universal Sea Festival. Otrzymane wyniki, powstałe prace oraz rozwiązania przedsiębiorcze będą zaprezentowane podczas wspólnej wystawy połączonej z konferencją, podczas której odbędą się prelekcje oraz interaktywne warsztaty ukazujące istotną rolę artysty w nowatorstwie.

Aby rozszerzyć zasięg projektu, wszystkie dokonania artystyczne, rozwiązania związane z przedsiębiorczością, stanowiska naukowe, procesowe i ramy metodyczne będą opracowane i przedstawione w przewodniku (GUIDEBOOK) oraz udostępnione na platformie online (ONLINE PLATFORM) a następnie poddane dyskusji, także pod względem nowych rozwiązań biznesowych dla artystów.

Cały projekt ma informować, inspirować i aktywizować obywateli Europy do innowacyjnego, społecznego uczestnictwa w sztuce jako katalizatora społecznych inicjatyw oraz w przedsiębiorczości jako narzędzia umożliwiającego jej zrównoważenie.

 

Partnerzy:

  • The Foundation of Entrepreneurship, Germany
  • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Poland
  • HYBRIDART, Hungary
  • EUCC‐D – The Coastaland Marine Union Germany e.V., Germany

Associated Partners:

  • University of Flensburg, Germany/Denmark
  • Aalto University, Finland;
  • tech, Kosovo
  • PSJM, Spain

 

The Universal Sea – Pure or Plastickategoria: Wydarzenia, autor: Dorota Monkiewicz, dodano: 2017-09-20 08:14:58, czytane: 2200 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego