ENG

Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-inwestycyjnych

Wydarzenia

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-inwestycyjnych.

 

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie w szczególności:

 1. Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych  wynikających z przepisów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych ”oraz Regulaminu wewnętrznego.
 2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez instytucję.
 3. Przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinasowania zewnętrzne.
 4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych prowadzonych w Centrum Rzeźby Polskiej.
 5. Udział w pracach komisji przetargowej.
 6. Organizowanie odbiorów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów.
 7. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 8. Przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych dotyczących przypisanych zadań.
 9. Prowadzenie korespondencji, sporządzanie pism urzędowych i sprawozdań okresowych i rocznych oraz przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących stanowiska pracy.
 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – (administracyjne, ekonomiczne, techniczne). Atutem są posiadane kwalifikacje z zakresu zamówień publicznych,
 2. Udokumentowane sześcioletnie doświadczenie w pracy, w tym-
 3. dwuletnie doświadczenie w obszarze zamówień.
 4. Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 5. Znajomość języka angielskiego.
 6. Doskonała organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 7. Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
 8. Motywacja do rozwoju zawodowego.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.
 2. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
 3. Pracę w prestiżowej instytucji.


kategoria: Wydarzenia, autor: , dodano: 2017-03-02 14:50:41, czytane: 1185 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego