ENG

Nabór na stanowisko konserwatora dzieł sztuki w zakresie rzeźby i nowych technologii

Wydarzenia

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza nabór na stanowisko konserwatora dzieł sztuki w zakresie rzeźby (kamień, metal, drewno) i nowych technologii w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Rzeźby Współczesnej

 

 Do zakresu czynności pracownika należeć będzie w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki i egzekwowanie właściwych warunków przechowywania, ekspozycji i transportu dzieł sztuki.
 2. Wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy obiektach ze zbiorów własnych CRP (magazyny sztuki, pałac Józefa Brandta, galeria parkowa).
 3. Prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej realizowanych prac.
 4. Określanie stanów zachowania obiektów przeznaczonych na wystawy, wypożyczenia i zwroty.
 5. Współpraca z działem technicznym CRP przy montażach, demontażach i transportach obiektów.
 6. Organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków chemicznych
 7. Przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich.
 8. Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad pracami przy obiektach CRP prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych.
 9. Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwatorskiej w zakresie specjalizacji.
 10. Sporządzanie sprawozdań okresowych z działalności pracowni konserwatorskiej.
 11. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – magisterskie na kierunku konserwacja rzeźby.
 2. Udokumentowane minimum roczne doświadczenie w pracy przy konserwacji rzeźby.
 3. Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich.
 4. Znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie, dotyczących magazynowania zbiorów, wystawiennictwa oraz pakowania zbiorów.
 5. Znajomość języka angielskiego.
 6. Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów.
 7. Doskonała organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 8. Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
 9. Motywacja do rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych doświadczeń.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę.
 2. Możliwość dalszego kształcenia, szkoleń i rozwoju zawodowego.
 3. Pracę w niezwykłej, prestiżowej instytucji.
 4. Pracę w kreatywnym i zaangażowanym zespole.

Miejsce pracy:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to narodowa instytucja kultury, położona ok. 15 km na południe od Radomia. Zajmuje obszar XIX-wiecznego założenia parkowo-dworskiego, należącego niegdyś do wybitego polskiego malarza Józefa Brandta. Tradycja historyczna i artystyczna tego miejsca znalazła swoją kontynuację w działalności Muzeum Rzeźby Współczesnej oraz Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy. Więcej informacji: www.rzezba-oronsko.pl

Rekrutacja:

CV wraz z listem motywacyjnym (dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem) prosimy przesłać na adres:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

z dopiskiem: Pracownia Konserwacji

 

Dopuszczamy również rekrutację elektroniczną w postaci skanów wyżej wymienionych dokumentów, które należy przesłać w formie załączników na adres: sekretariat@rzezba-oronsko.pl

W obu przypadkach prosimy o zamieszczenie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem formuły:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 ze zm.)

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do konserwatora CRP – Marianny Popławskiej, tel. 668 938 021kategoria: Wydarzenia, autor: , dodano: 2016-09-07 13:33:52, czytane: 2103 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego