ENG

Jan Stanisław Wojciechowski 1948

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, pod kierunkiem profesorów: Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wykładowca w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, (2000–2009). Autor tekstów, recenzji, esejów i szkiców naukowych w czasopismach i wydawnictwach naukowych (między innymi w „Literaturze”, „Sztuce”, „Obiegu”, „Flash Art”). Uczestnik wystaw zbiorowych oraz sympozjów artystycznych w kraju i za granicą (w Anglii, Brazylii, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Włoszech). Twórczość w zakresie: rzeźby, filmu, krytyki artystycznej i teorii sztuki.

Z cyklu Środki wyrazu

Z cyklu Środki wyrazu

1972
dwie rzeźby, ceramika, niesygnowana, wymiary: 14 × 11 × 20; 15 × 15 × 20 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/192/1–2
depozyt autora, 1996
Z cyklu Małe katastrofy

Z cyklu Małe katastrofy

1979/1980
dwie rzeźby, ceramika, niesygnowana, wymiary: 31 × 16 × 19; 21 × 17 × 15 cm
numer inwentarzowy: CRP/Dep/191/1–2
depozyt autora, 1996
Romantyczny duch powierzchni

Romantyczny duch powierzchni

2004
brąz, niesygnowana, wymiary: 26 × 24 × 18 cm
numer inwentarzowy: CRP/RZ/787
dar autora, 2006
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego