ENG

Moc natury Henry Moore w Polsce

Muzeum Rzeźby Współczesnej

Moc natury

Henry Moore w Polsce

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

21 kwietnia – 9 września 2018

Kuratorki: Eulalia Domanowska, Hannah Higham

 

Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy z Fundacją Henry’ego Moore’a z Perry Green w Wielkiej Brytanii organizuje wiosną i latem 2018 roku wystawę dzieł artysty oraz przykładów dzieł polskich rzeźbiarzy XX wieku, którzy inspirowali się jego sztuką. W przestrzeni parkowej Orońska zostaną pokazane zarówno rzeźby monumentalne, jak i mniejsze brązowe figury i modele umieszczone w Galerii „Oranżeria”. Będą im towarzyszyć fotografie pracowni Henry’ego Moore’a i film opowiadający o jego twórczości. Wystawa będzie prezentowana od 21 kwietnia do 9 września 2018 roku w Centrum Rzeźby Polskiej.

Pokaz rzeźb Henry’ego Moore’a planowany jest ponadto w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu (29 września 2018 – 23 stycznia 2019) i w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie będzie pokazywana od 23 lutego do końca czerwca 2019.

Henry Moore już w latach 30. XX wieku był jedną z najważniejszych postaci w sztuce angielskiej, a w następnej dekadzie także światowej. Jego prace wywierały istotny wpływ na całe pokolenia rzeźbiarzy. Głównym ich tematem była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie, i w syntetycznej formie. Przez 60 lat swojej twórczości powtarzał szczególnie dwa tematy: postać leżącą i matkę z dzieckiem. Inspirację czerpał ze sztuki starożytnej, pierwotnej, a także renesansowej (zwłaszcza twórczości Donatella i Michała Anioła) oraz współczesnych mu artystów i nowych kierunków sztuki modernistycznej. Niewyczerpanym źródłem natchnienia była także natura i możliwość przedstawienia w rzeźbie jej „duchowego” charakteru.

W czasie wojny, artysta wykonał serię znakomitych „Rysunków ze Schronów”, przedstawiających ludzi chroniących się przed nalotami w tunelach londyńskiego metra.

Po wojnie tworzył głównie rzeźby w brązie, a jego twórczość była ogniwem pośrednim między figuracją i abstrakcją. Sztuka Henry’ego Moore’a, a także nowoczesna rzeźba angielska znalazła się w polu zainteresowania polskiej krytyki w latach odwilży po 1956 roku. Pisali o niej wybitni polscy badacze, jak Jacek Woźniakowski, Aleksander Wojciechowski czy Jerzy Stajuda. Polscy rzeźbiarze tego czasu dostrzegli nowe rozwiązania formalne angielskiego artysty, ale również – jak zauważa – wybitny teoretyk rzeźby – Piotr Krakowski – „liczyła się (…) zawartość treściowa, cała bogata warstwa ideowa, wartości humanistyczne, (…) odwoływanie się do tradycji i dążenie do organicznej więzi z naturą”.

Na wystawie zostaną zaprezentowane 23 dzieła Henry’ego Moore’a, w tym 7 monumentalnych przeznaczonych do ekspozycji parkowej oraz kilkanaście rzeźb polskich twórców, które zobrazują wpływ angielskiego artysty na polską sztukę przełomu lat 50. i 60. Pokaz ten będzie ważnym przypomnieniem postaci Moore’a i związków z jego sposobem widzenia polskich rzeźbiarzy XX wieku. Ważnym punktem odniesienia będzie wystawa Brytyjczyka zorganizowana w 1959 roku w warszawskiej Zachęcie, i pokazana następnie w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Kolejny duży pokaz odbył się dopiero w 1995 roku w Warszawie i Krakowie. Obecna prezentacja, organizowana się 22 lata później, włącza prace polskich wybitnych rzeźbiarzy, co w oczywisty sposób pokaże związki Polaków i ich miejsce w sztuce światowej. Pragniemy zaprezentować rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza, Adama Prockiego, Tadeusza Łodziany, Aliny Szapocznikow, Barbary Zbrożyny, Henryka Wicińskiego i innych. Dodatkowym kontekstem projektu będą fotografie i filmy prezentujące Henry’ego Moore’a w jego pracowni. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Pokaz rzeźb Henry Moore’a i kilkunastu polskich rzeźbiarzy będzie najważniejszym wydarzeniem artystycznym 2018 roku w Centrum Rzeźby Polskiej, organizowanym w roku 80-lecia istnienia British Council w Polsce. Wystawie towarzyszy międzynarodowa konferencja „Rzeźba dzisiaj III. Sztuka w krajobrazie i parki rzeźby”.

Eulalia Domanowska

 

Uczestnicy polscy: Anna Dębska, Jerzy Jarnuszkiewicz, Tadeusz Łodziana, Maria Pinińska-Bereś, Adam Procki, Alina Szapocznikow, Henryk Wiciński, Zofia Woźna, Barbara Zbrożyna

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 29.09.2018 - 23.01.2019

Muzeum Narodowe w Krakowie 21.02 - 30.06.2019

 

Wystawa pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Fundacją Henry Moore'a

 

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu Muzeum Narodowe w Krakowie

 

British Council

 

Patroni medialni

TVP Kultura Polityka  Co Jest Granekategoria: Muzeum Rzeźby Współczesnej, autor: Eulalia Domanowska, dodano: 2018-03-09 09:24:15, czytane: 1134 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego