ENG

Jak zamawiać

Jak zamawiać zajęcia dla grup zorganizowanych?

  1. Wybierz rodzaj zajęć: lekcja muzealna, warsztaty ceramiczne, oprowadzanie.
  2. Zadzwoń do nas (tel. +48 48 618 45 16, wew. 19, pn.–pt. w godz. 8:00–16:00) i zarezerwuj termin z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Podaj telefon kontaktowy.
  3. Określ liczebność grupy. Lekcja muzealna / warsztat ceramiczny / oprowadzanie maks. – 25 osób
  4. Omów warunki płatności i wystawienia potwierdzenia zakupu (faktura, paragon).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516, § 13 pkt. 2) „Opiekun w szczególności: 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami (…) 2. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa”.

opis opis opis opis opis